Categorieën
news Uncategorized

Geen STAP-budget in januari 2023 vanwege misbruikaanpak

Werknemers die in januari 2023 een aanvraag willen doen voor het STAP-budget om een opleiding of cursus te kunnen volgen, komen van een koude kermis thuis. Het kabinet heeft namelijk besloten om het eerste subsidietijdvak van 2023 te schrappen.

Er is veel ophef rondom de subsidieregeling voor Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP). Deze subsidie – waarmee zowel werkenden als niet-werkenden € 1.000 kunnen aanvragen voor een opleiding, cursus of training – zou onder meer veelvuldig worden gebruikt voor opleidingen die onvoldoende iemands arbeidsmarktpositie verbeteren. Het kabinet kondigde daarom eerder al aan maatregelen te nemen tegen ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’. Onderdeel van de aanpak is dat de zogenoemde Toetsingskamer onderzoekt of opleidingen voldoen aan het doel en de voorwaarden van de STAP-regeling en dat zo nodig een subsidiebetaling wordt stopgezet. Dit heeft inmiddels geleid tot een rechtszaak. Het kabinet meldt dat op basis van deze rechterlijke uitspraak het komende subsidieaanvraagtijdvak van januari-februari wordt overgeslagen.

Subsidiegeld eerste tijdvak STAP gaat niet verloren

Kort gezegd oordeelde de rechter dat het feit dat de Toetsingskamer een opleiding onderzoekt, nog geen reden is om een opleider geen subsidie te betalen. Om te voorkomen dat de overheid hierdoor in 2023 onnodig scholing gaat subsidiëren die niet aan de voorwaarden voldoet, heeft het kabinet besloten het eerstvolgende aanvraagtijdvak pas op dinsdag 28 februari 2023 te openen. In de tussentijd kan de Toetsingskamer verder met de onderzoeken en worden er een aantal andere maatregelen geïmplementeerd om het scholingsaanbod arbeidsmarktgerichter te maken en misbruik te voorkomen. Zo komt er een maximumaantal subsidietoekenningen per opleiding. Het kabinet verdeelt het subsidiebudget van het eerste tijdvak over de andere vijf tijdvakken van 2023.

Overbruggingsregeling voor EVC-procedures

Ander nieuws is dat er een aparte overbruggingsregeling is gepubliceerd voor STAP-budget voor erkenning van verworven competenties (EVC). Via een EVC-procedure zijn kennis en vaardigheden die in de praktijk zijn opgedaan, officieel te erkennen met een ervaringscertificaat. Het STAP-budget was bij de start van de regeling niet gelijk aan te vragen voor een EVC-procedure.
De overbruggingsregeling maakt een aanvraag mogelijk vanaf 22 mei 2023 (09.00 uur) en is van toepassing op EVC-procedures die zijn gestart en afgerond in de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. De subsidieaanvraag verloopt via Uitvoering Van Beleid SZ

Bron: BV Rendement