Categories
news Uncategorized

Scholingsbudgetten optimaal benutten als ondernemer

Het nieuwe jaar is begonnen. En als het goed is heb je tijd om nieuwe doelen te stellen. Een van de doelen voor het komende jaar? Het optimaal benutten van scholingsbudgetten. Onderzoek wijst uit dat veel organisaties een aanzienlijk deel van hun toegewezen budgetten onbenut laten. Doodzonde. Laten we een andere aanpak kiezen voor het komende jaar.

Goed voor medewerkers én werkgever

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van leerplatform Studytube door marktonderzoeksbureau Motivaction/Sparkey. Het optimaliseren van scholingsbudgetten kan een oplossing zijn als je te maken hebt met personeelstekorten. Het vergroot niet alleen de flexibiliteit en duurzaamheid van je medewerkers, maar draagt ook bij aan het behouden van talent in een competitieve arbeidsmarkt. Alleen weten veel medewerkers niets af van de mogelijkheden!

Het persoonlijk leerbudget wordt verhoogd naar €1.000 per persoon. Een kans die veel medewerkers en HR-professionals echter nog niet volledig benutten. Het verschaffen van duidelijkheid over beschikbare budgetten kan hier al een wereld van verschil maken. Oftewel, praat erover met je medewerkers!

Stimuleer persoonlijke groei

Het stimuleren van je personeel om gebruik te maken van deze leermogelijkheden is essentieel. Werkgevers kunnen het verschil maken door persoonlijke ontwikkeling te integreren in beloningsstructuren, zoals bonusregelingen.

Laten we niet vergeten dat dagelijkse drukte en hoge werkdruk vaak belemmeringen vormen voor verdere ontwikkeling. Een open gesprek over het belang van persoonlijke groei en het organiseren van taken kan helpen om ruimte te scheppen voor ontwikkeling, zelfs in een drukke werkomgeving.

Daarnaast biedt de overheid diverse subsidies voor scholing aan, zoals de SLIM-subsidie en de NL Leert Door-regeling. Deze zijn bedoeld om de voortdurende ontwikkeling van werknemers te ondersteunen. Het STAP-budget verdwijnt uiteindelijk, maar kun je er nog gebruik van maken dan ga ervoor.

Het optimaal benutten van beschikbare middelen voor persoonlijke groei en ontwikkeling is niet alleen gunstig voor medewerkers zelf, maar ook voor de gehele organisatie. Laten we het nieuwe jaar beginnen met dit doel voor ogen.

Categories
news Uncategorized

Geen STAP-budget in januari 2023 vanwege misbruikaanpak

Werknemers die in januari 2023 een aanvraag willen doen voor het STAP-budget om een opleiding of cursus te kunnen volgen, komen van een koude kermis thuis. Het kabinet heeft namelijk besloten om het eerste subsidietijdvak van 2023 te schrappen.

Er is veel ophef rondom de subsidieregeling voor Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP). Deze subsidie – waarmee zowel werkenden als niet-werkenden € 1.000 kunnen aanvragen voor een opleiding, cursus of training – zou onder meer veelvuldig worden gebruikt voor opleidingen die onvoldoende iemands arbeidsmarktpositie verbeteren. Het kabinet kondigde daarom eerder al aan maatregelen te nemen tegen ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’. Onderdeel van de aanpak is dat de zogenoemde Toetsingskamer onderzoekt of opleidingen voldoen aan het doel en de voorwaarden van de STAP-regeling en dat zo nodig een subsidiebetaling wordt stopgezet. Dit heeft inmiddels geleid tot een rechtszaak. Het kabinet meldt dat op basis van deze rechterlijke uitspraak het komende subsidieaanvraagtijdvak van januari-februari wordt overgeslagen.

Subsidiegeld eerste tijdvak STAP gaat niet verloren

Kort gezegd oordeelde de rechter dat het feit dat de Toetsingskamer een opleiding onderzoekt, nog geen reden is om een opleider geen subsidie te betalen. Om te voorkomen dat de overheid hierdoor in 2023 onnodig scholing gaat subsidiëren die niet aan de voorwaarden voldoet, heeft het kabinet besloten het eerstvolgende aanvraagtijdvak pas op dinsdag 28 februari 2023 te openen. In de tussentijd kan de Toetsingskamer verder met de onderzoeken en worden er een aantal andere maatregelen geïmplementeerd om het scholingsaanbod arbeidsmarktgerichter te maken en misbruik te voorkomen. Zo komt er een maximumaantal subsidietoekenningen per opleiding. Het kabinet verdeelt het subsidiebudget van het eerste tijdvak over de andere vijf tijdvakken van 2023.

Overbruggingsregeling voor EVC-procedures

Ander nieuws is dat er een aparte overbruggingsregeling is gepubliceerd voor STAP-budget voor erkenning van verworven competenties (EVC). Via een EVC-procedure zijn kennis en vaardigheden die in de praktijk zijn opgedaan, officieel te erkennen met een ervaringscertificaat. Het STAP-budget was bij de start van de regeling niet gelijk aan te vragen voor een EVC-procedure.
De overbruggingsregeling maakt een aanvraag mogelijk vanaf 22 mei 2023 (09.00 uur) en is van toepassing op EVC-procedures die zijn gestart en afgerond in de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 mei 2023. De subsidieaanvraag verloopt via Uitvoering Van Beleid SZ

Bron: BV Rendement