Categorieën
news Uncategorized

Zzp’en over de Grens: Handelsregister en Buitenlandse Werkzaamheden

Als zzp’er denk je eraan om in het buitenland te gaan werken. Je wilt Zzp’en over de grens. Maar wat gebeurt er met je bedrijf? Blijft het in Nederland of verhuis je het mee? Hier zijn vijf scenario’s om te beslissen waar je je bedrijf moet registreren als je in of vanuit het buitenland gaat werken.

Zorg voor de juiste registratie

Het is jouw verantwoordelijkheid om je bedrijf correct te registreren in het Handelsregister. Als je in het buitenland gaat werken, moet je controleren of je registratie moet worden aangepast en dit op tijd doen om problemen te voorkomen met instanties zoals de Belastingdienst of wetgeving in het land waar je gaat werken.

Melden bij KVK

Elke week verhuizen veel ondernemers naar het buitenland. Dit kan een tijdelijke verhuizing zijn of zelfs een volledige emigratie. In beide gevallen is het belangrijk dat je bedrijfsregistratie bij het Handelsregister up-to-date blijft.

Wanneer je naar het buitenland verhuist, krijgt de Kamer van Koophandel (KVK) een melding van de gemeente. De KVK zal dan contact met je opnemen om te weten of je bedrijf in Nederland blijft opereren. Het is echter jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat je gegevens correct zijn geregistreerd. Onjuiste of verouderde informatie kan problemen veroorzaken voor je bedrijf, klanten en leveranciers.

Geen activiteiten meer in Nederland

Als je geen activiteiten meer in Nederland hebt, moet je dit aan KVK doorgeven en je uitschrijven uit het Handelsregister. Dit geldt zelfs als je nog steeds Nederlandse klanten hebt. Met een buitenlands bedrijf kun je nog steeds Nederlandse klanten hebben, zonder dat je bij KVK staat geregistreerd.

Voorkom extra kosten

Als je jezelf niet uitschrijft, zal KVK je bedrijf automatisch uitschrijven als er bewijs is dat je geen bedrijf meer in Nederland hebt. Door zelf op tijd uit te schrijven, voorkom je dat je onnodig kosten maakt voor bijvoorbeeld belastingaangiftes, lidmaatschappen en verzekeringen in Nederland.

Werkzaamheden in Nederland

Als je na je verhuizing naar het buitenland af en toe nog in Nederland werkt, bijvoorbeeld voor klussen, blijft je bedrijf geregistreerd in het KVK Handelsregister. Je hebt dan wel een Nederlands bedrijfsadres nodig. Als dat niet mogelijk is, kun je soms toestemming krijgen van bijvoorbeeld een opdrachtgever of boekhouder om hun adres te gebruiken. Je moet daarvoor je buitenlandse privéadres aanmelden bij een van de negentien RNI-loketten (Registratie Niet-Ingezetenen).

Vijf Praktijkvoorbeelden

Hier zijn vijf uitgebreidere voorbeelden van zzp’ers die contact opnamen met KVK over hun verhuizing naar het buitenland:

IT-Consultant

Een IT-consultant verhuist naar Duitsland en blijft op afstand werken voor Nederlandse klanten. Hoewel hij geen fysieke aanwezigheid meer heeft in Nederland, behoudt hij zijn registratie in het KVK Handelsregister. Hij heeft wel een Nederlands bezoekadres nodig om zijn registratie te behouden, bijvoorbeeld van een zakelijke partner in Nederland.

Fotograaf

Een freelance fotograaf emigreert naar Australië en fotografeert voornamelijk evenementen daar. Aangezien al haar werkzaamheden in het buitenland plaatsvinden, moet ze haar bedrijf uitschrijven bij KVK. Ze kan echter nog steeds klanten in Nederland bedienen vanuit Australië en facturen sturen vanuit haar Australische registratie.

Vertaler

Een zelfstandige vertaler verhuist naar Canada en blijft vertaalwerk leveren aan Nederlandse klanten. Omdat al haar werkzaamheden vanuit het buitenland worden uitgevoerd, moet ze zich uitschrijven bij KVK. Ze kan haar activiteiten voortzetten vanuit Canada en Nederlandse klanten blijven bedienen.

Designer

Een grafisch ontwerper verhuist naar Zwitserland en werkt op afstand aan projecten voor Nederlandse opdrachtgevers. Omdat haar werkzaamheden nu buiten Nederland plaatsvinden, moet ze haar registratie bij KVK beëindigen. Ze kan haar diensten aanbieden vanuit Zwitserland en facturen sturen aan Nederlandse klanten vanuit haar Zwitserse bedrijfsregistratie.

E-commerce Ondernemer

De eigenaar van een online winkel in Nederland verhuist naar Italië. Hoewel zijn webwinkel voornamelijk aan Nederlandse klanten verkoopt, moet hij zijn bedrijf uitschrijven bij KVK, aangezien zijn activiteiten niet meer in Nederland plaatsvinden. Hij kan echter ervoor kiezen om zijn webwinkel btw-plichtig te houden in Nederland, afhankelijk van de omzetdrempels.

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Ga je volledig in het buitenland werken of ondernemen? Dan vervalt de verplichte verzekering voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dat betekent ook dat je dus niet meer meebetaald aan deze verzekering. Ieder jaar dat je in het buitenland werkt zorgt dus ook voor minder AOW. Ben je niet van plan om je hele leven in het buitenland te blijven, dan kan het verstandig zijn om jezelf bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vrijwillig te verzekeren.

Vraag Om Advies

Beschouw je verhuisplannen met je boekhouder en vraag om advies bij de Belastingdienst of ons CijferAdvies-team. Zorg ervoor dat je je gegevens op tijd bij KVK update, zodat je zonder zorgen naar het buitenland kunt gaan.

Categorieën
news Uncategorized

Schulden? De gemeente helpt je vooruit

Lig je wakker van onbetaalde rekeningen of schuldeisers die aan je deur kloppen? Elke ondernemer kan financiële uitdagingen tegenkomen, je bent niet de enige. Zoek hulp, bijvoorbeeld bij de gemeente. Die heeft een wettelijke taak om inwoners met schulden te helpen, ook ondernemers. Lees in dit artikel wat de gemeente voor jou kan doen.

Door een wetswijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is sinds 1 januari 2021 verduidelijkt dat elke natuurlijke persoon met schulden hulp kan krijgen via de gemeente. Dit geldt ook voor ondernemers. Ben je een ondernemer en heb je schulden? Neem contact op met de gemeente waar je woont, die helpt je verder.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt gemeenten bij het inrichten van schuldhulpverlening aan ondernemers. Jenny Wildenbos, implementatiemanager bij VNG benadrukt: “Elke gemeente heeft de vrijheid om deze wettelijke taak zelf in te vullen. Dit betekent dat er gemeentes zijn die de schuldhulpverlening zelf verzorgen. Maar er zijn ook gemeentes die dit uitbesteden aan een externe partij die gespecialiseerd is in schuldhulpverlening voor ondernemers. Iedere ondernemer heeft recht op schuldhulpverlening van de gemeente, dat staat vast.”

Schuldhulpverlening, wat kun je verwachten?

Hoewel de exacte invulling per gemeente verschilt, ziet de schuldhulpverlening er meestal zo uit:

Een intakegesprek

Na het eerste contact via telefoon, e-mail of bezoek aan de gemeente volgt een intakegesprek. Dat is binnen vier weken. Is er een noodsituatie? Dan volgt het gesprek binnen drie werkdagen.

“Het eerste gesprek is een belangrijk moment”, vertelt Hilda van der Weg, coördinator Geldzaken en ondernemers bij de gemeente Arnhem. “Samen met de ondernemer bepaal ik de ernst van de situatie. Er is ruimte voor emoties als schaamte en stress. Er is ruimte voor het hele verhaal. Vaak bevinden ondernemers met schulden zich in een stressvolle situatie waarbij mogelijk ook in de privésituatie problemen zijn ontstaan. Soms hebben ze een betalingsachterstand voor de huur of hypotheek. Of de partner van de ondernemer is nog helemaal niet op de hoogte van wat er speelt. Ook dan bieden we hulp en schakelen we waar nodig expertise in.”

Vervolgstappen

Na het intakegesprek komt er een plan van aanpak op hoofdlijnen. De gemeente kan dit proces zelf oppakken of uitbesteden aan een externe partij. De gemeente Arnhem werkt bijvoorbeeld samen met Zuidweg & Partners voor het vervolgproces. “Ik draag mijn dossier over en zij houden mij gedurende het proces op de hoogte. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan de ondernemer, ook bij uitbesteding”, legt Van der Weg uit.

Jacqueline Zuidweg, oprichter en directeur van Zuidweg & Partners bevestigt de korte lijnen met de gemeente. Zuidweg & Partners stemt haar werkwijze af op de situatie van de ondernemer. “Het is maatwerk. We maken samen een lijst van de schuldeisers en de openstaande bedragen. We onderzoeken welke schuldeisers voorrang hebben. En of we nog met een verhuurder van het bedrijfspand in gesprek kunnen gaan”, vertelt Zuidweg. “Soms ligt de boekhouding vast bij een boekhouder of accountant. Die wil dan geen documenten of gegevens opsturen omdat er rekeningen liggen die niet betaald zijn. We helpen dan om toch alle informatie te verzamelen die nodig is om zaken op orde te krijgen.”

Ook ondersteunt Zuidweg & Partners bij het opzetten van een vrijwillige betalingsregeling waarbij je zelf afspraken maakt met schuldeisers, dit noem je de minnelijke regeling. Als dit niet mogelijk is biedt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) mogelijk uitkomst. Dit is een wettelijk schuldsaneringstraject om schulden op te lossen waarvoor je de rechtbank verzoekt om toelating. Naast de minnelijke regeling kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een manier zijn om faillissement te voorkomen. In een WHOA-traject regel je een akkoord via de rechter voor een schuldenregeling met je schuldeisers.

Te vroeg bestaat niet

Laat betalingsachterstanden of schulden niet verder oplopen: te vroeg om hulp vragen bestaat niet, volgens Zuidweg. “Er zijn vaak situaties waarin ik denk: had eerder aan bel getrokken. Dan hadden we samen kunnen voorkomen dat de schulden verder oplopen.” Van der Weg herkent dit. Zij stelt: “Hoe eerder ondernemers met schulden zich melden, hoe beter. Ik zie vaker dat bij ondernemers met schulden de problemen groeien omdat ze bijvoorbeeld hun post niet meer openen. Dan stapelen de problemen zich letterlijk op. Of er is al faillissement aangevraagd terwijl dit niet nodig was. In een eerder stadium zijn er vaak meer, minder vergaande oplossingen mogelijk.”

Zoek hulp

Heb je betalingsachterstanden of schulden? Zoek dan hulp. Neem contact op met de gemeente waar je woont en informeer daar naar schuldhulpverlening voor ondernemers. Of leg je vraag voor aan het KVK Adviesteam. Je kunt ook altijd bij je CijferAdvies kantoor terecht voor schuldhulpverlening.

Bron: Kamer van Koophandel (KvK)