Categories
news Uncategorized

Is bedrijfsopheffing een betere optie als faillissement?

Het aantal bedrijven dat zich failliet verklaart is al geruime tijd relatief laag. Dit komt grotendeels doordat ondernemers zelf hun deuren sluiten. Wachten tot een faillissement onvermijdelijk wordt is er niet bij. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is deze trend duidelijk zichtbaar.

Er zijn meerdere voorspellingen gedaan over een toename van het aantal faillissementen. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt wat de afgelopen jaren is gebeurt. De eerste golf werd voorspeld vanwege de coronacrisis, toen waren er de hogere kosten voor energie en grondstoffen. Niet snel daarna volgden de hoge inflatie en startte het terugbetalen van belastingschulden. Toch is er nog geen sprake van een dergelijke stijging.

Voorlopige cijfers van het CBS tonen aan dat er in 2022 in totaal 2.145 faillissementen zijn uitgesproken. Een matige stijging ten opzichte van de 1.818 in 2021. Het niveau van 2020, toen er 3.177 faillissementen werden uitgesproken, is nog niet bereikt.

Zelf stoppen?

De faillissementen blijven uit, maar de bedrijfsopheffingen liggen aanzienlijk hoger. Bedrijfsopheffingen kunnen het gevolg zijn van een faillissement, maar ook van een beslissing van de ondernemer zelf om te stoppen met de onderneming. Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat er in 2022 in totaal 136.310 bedrijfsopheffingen zijn geweest, tegenover 88.635 in 2021 en 133.130 in 2020.

Het CBS geeft aan dat de cijfers over faillissementen en bedrijfsopheffingen niet één-op-één te vergelijken zijn omdat de criteria voor het tellen verschillen. Desondanks is duidelijk dat ondernemers vaker kiezen voor het stoppen van hun onderneming op eigen initiatief dan voor het afwachten van een faillissement.

Ondersteuning bij verkoop of ontbinding

Als ondernemer kun je er voor kiezen om zelf de onderneming te ontbinden. Hiermee wordt het proces met een curator overbodig. Daarmee wordt normaal gesproken de boedel van een onderneming in kaart gebracht. Schuldeisers worden daarmee afbetaald en de zaak is gesloten. Maar je ontbindt de onderneming voor dat het zo ver is. Dus ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte financiële afhandeling. En misschien wil je de onderneming verkopen, laten opvolgen of met een positieve noot ontbinden. Dus kom je er niet uit en heb je hulp nodig bij de verdere afwikkeling? Dan is het verstandig om op zoek te gaan naar een bureau dat daarin ondersteunt. Want het is dus niet mogelijk om simpelweg te stoppen met een onderneming zonder correcte afwikkeling.

Categories
news Uncategorized

Mijn bedrijf verkopen, wat komt daarbij kijken?

Je bedrijf verkopen is ingewikkeld. Het is vaak een lang traject vol zakelijke, formele stappen. Welk doel heb je met de verkoop voor ogen en aan wie ga je verkopen? Hoe zien je financiën eruit na de verkoop? Maar, verkopen is vaak ook een emotionele kwestie. Je neemt afscheid van een levensfase. Geef daarom ook ruimte aan je emoties. Een periode vol vragen breekt aan.

Begin op tijd

Afscheid nemen van je eigen bedrijf valt niet mee. Veel ondernemers hebben er moeite mee. Het bedrijf loslaten en alles wat ermee samenhangt duurt vaak langer dan verwacht. Meestal neemt een overdracht 5 tot 7 jaar in beslag. Daarom helpt het om op tijd te starten met stoppen. Geef je eigen emoties en die van andere betrokkenen de ruimte in het hele proces. Houd rekening met je partner, kinderen en personeel. Elke betrokkene staat op zijn eigen manier in het proces.

Bepaal je doelstellingen

Wat wil je overhouden aan de verkoop? Om dit helder te krijgen, stel je jezelf de volgende vragen:

 • Wat wil ik met de verkoop bereiken?
 • Wat wil mijn partner?
 • Wil ik verkopen en cashen?
 • Wil ik het bedrijf binnen de familie houden?
 • Wie zijn mogelijke kopers?
 • Hoe zorg ik dat mijn personeel goed terecht komt?
 • Wat wil ik na de verkoop? Een nieuw bedrijf opzetten? Adviseur worden?

Inkomen na verkoop

Denk ook na over je inkomen na de overdracht. Komt je pensioen uit de verkoopopbrengst of heb je aanvullende regelingen getroffen? Wanneer komt het pensioen vrij en betaal je hierover belasting? Kun je vóór de overdracht al vermogen uit je bedrijf halen? Je bedenkt hoe je je bedrijf verkoop klaar maakt en of je nog in het bedrijf gaat investeren of niet.

Aan familie verkopen?

Kies je voor verkoop aan een familielid? Of wordt het een ‘vreemde koper’? Die kan heel andere plannen hebben met je bedrijf en personeel dan jij graag zou zien. Maar, verkopen aan een buitenstaander heeft ook voordelen. Opnieuw volgt een reeks vragen om te beantwoorden:

 • Hoe verdeel je het eigendom? Aan alle kinderen of alleen de opvolger?
 • Hoe belangrijk is het dat het bedrijf in familiehanden blijft?
 • Is er een geschikte opvolger in de familie?
 • Hoe zorg je voor harmonie in de familie en voorkom je onnodige spanningen?

Overdrachtsplan

In deze oriëntatiefase ga je op zoek naar antwoorden op al deze vragen. Verwerk de vragen met antwoorden in een overdrachtsplan.

Noodscenario

Denk ook na over een onverwachte overdracht of noodscenario. Wat gebeurt er met je bedrijf als je zelf een langere periode of helemaal niet meer kunt ondernemen? In een levenstestament kun je jouw wensen vastleggen voor het geval je zelf niet meer kunt handelen. Wensen voor na je overlijden leg je vast in een testament. Je laat je bedrijf dan goed achter.

Adviseur

Je bedrijf verkopen is een ingewikkeld proces. Laat je daarom begeleiden door een gespecialiseerde verkoopadviseur.

Vervolg

Nu je een beeld hebt van de acties, kun je de verkoop gaan voorbereiden. Je start met het verkoop klaar maken van je bedrijf. Wil je jouw bedrijf gaan verkopen? Met deze 6 stappen stippel jij je eigen route voor bedrijfsverkoop uit. Je kunt ook contact opnemen met onze CijferAdviseurs voor advies op maat.

Bron: Kamer van Koophandel (KvK)