Categories
news Uncategorized

Goed nieuws voor mkb-ondernemers die willen verduurzamen

De Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) is sinds 1 april 2023 weer geopend. Met de SVM kunnen ondernemers tot 80% van de kosten terugkrijgen voor een onderbouwd advies over energiebesparende maatregelen voor hun pand. Dit kan helpen om de gestegen energieprijzen te compenseren en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzamere bedrijfsvoering.

De SVM is bedoeld voor mkb’ers met een eigen bedrijfspand of die een pand huren, en die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Voor het deel van het bedrijfsleven met het hoogste energieverbruik geldt namelijk al dat zij verplicht energiebesparende maatregelen moeten nemen. Daarover moet verplicht gerapporteerd worden.

Aanvraagloket SVM was tijdelijk gesloten

Het aanvraagloket voor de SVM was al op 1 oktober 2021 opengegaan, maar werd tijdelijk gesloten vanwege signalen van oneigenlijk gebruik door enkele energie-adviseurs. Sinds 1 april is het loket weer geopend bij uitvoerder RVO. Ondernemingen kunnen tot en met 30 september 2023 (17:00 uur) de SVM aanvragen.

Geen investeringen, maar wel advies in de SVM

Let wel op: de SVM is niet bedoeld voor investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, HR++-glas of elektrische bestelauto’s. Hiervoor kunnen ondernemers een beroep doen op de ISDE-subsidie of de energie-investeringsaftrek (EIA). De SVM is alleen voor het aanvragen van een energie-advies voor het verduurzamen van het bedrijfspand of de bedrijfsvoering. De kosten hiervoor bedragen tussen de €400 en €750. Kosten voor ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen uit het advies vallen ook onder de subsidie, tot een maximumbedrag van € 2.500. De subsidie geldt alleen voor kosten die vanaf 1 april 2023 zijn gemaakt.

Voorwaarden aangescherpt voor subsidie

De voorwaarden voor het aanvragen van de SVM zijn aangescherpt. Zo wordt oneigenlijk gebruik geprobeerd te voorkomen. Ondernemers moeten bij de aanvraag een document ondertekenen, waarin zij verklaren dat zij weten dat er kosten aan het advies verbonden zijn. Bij de vorige versie van de SVM dachten ondernemers het idee dat zo’n advies helemaal gratis zou zijn.

De energie-adviseur moet daarnaast minstens twee jaar ervaring hebben. Door deze eis wordt de kwaliteit van de adviezen bewaakt. Een energie-advies is dus geschikt als die eerder mkb’ers specifiek over verduurzaming heeft geadviseerd. Meer informatie over het vinden van een energie-adviseur staat op de site van de RVO.

Al met al biedt de SVM een mooie kans voor mkb-ondernemers om hun bedrijfspand te verduurzamen en kosten te besparen op de energierekening. Door de aangescherpte voorwaarden wordt de kwaliteit van de energie-adviezen gewaarborgd. Ben je op zoek naar een partner die meekijkt naar de subsidiemogelijkheden?

Bij CijferAdvies kun je terecht voor onder andere advies, maar ook ons Associate Partner netwerk heeft specialisten in huis. Een van onze nieuwste partners Dynova geeft bijvoorbeeld al 25 jaar advies op dit gebied!

Categories
news Uncategorized

Groeien met hulp van business angels

Wat zijn Business Angels? Business angels zijn investeerders die niet alleen financiële middelen verschaffen aan start-ups, maar ook hun expertise en ervaring delen om de groei van het bedrijf te stimuleren. Ze zijn vaak (oud-)ondernemers die een passie hebben voor het helpen van nieuwe ondernemers en het ondersteunen van innovatieve ideeën. In dit artikel zullen we bespreken hoe Business Angels kunnen helpen bij de groei van een startup.

Financiering in de vroege groeifase

Een van de belangrijkste manieren waarop Business Angels kunnen helpen bij de groei van een startup is door het verschaffen van financiering in de vroege groeifase. Start-ups hebben vaak behoefte aan geld om hun producten of diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Banken zijn vaak terughoudend om in deze fase te investeren, omdat start-ups vaak te weinig zekerheid kunnen bieden. Business angels kunnen daarom een uitkomst bieden voor start-ups die op zoek zijn naar financiering.

Niet alleen financiële middelen

Business Angels bieden echter meer dan alleen financiële middelen. Ze zijn vaak bereid om hun kennis en ervaring te delen met start-ups. Business angels hebben vaak zelf ondernemingen opgezet en geleid en weten dus wat er nodig is om een bedrijf succesvol te maken. Ze kunnen start-ups bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van hun businessplan, het vinden van de juiste partners, het opzetten van marketing- en verkoopstrategieën en het aantrekken van nieuw talent.

Enorm netwerk

Een ander voordeel van werken met business angels is hun enorme netwerk. Business angels hebben in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd van andere ondernemers, investeerders, adviseurs en experts. Start-ups kunnen profiteren van dit netwerk door bijvoorbeeld in contact te komen met potentiële klanten, partners of leveranciers.

Grote betrokkenheid

Het werken met business angels brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Business angels zijn vaak zeer betrokken ondernemers die zich nauw bezighouden met het bedrijf waarin ze investeren. Dit betekent dat start-ups een hoge mate van betrokkenheid kunnen verwachten van hun business angels. Dit kan goed zijn voor start-ups die behoefte hebben aan nauwe samenwerking en begeleiding, maar kan ook tot conflicten leiden als de verwachtingen niet goed worden gemanaged.

Aanvraagproces niet altijd transparant

Een ander nadeel van werken met business angels is dat het aanvraagproces niet altijd even transparant is. Business angels zijn vaak private investeerders en hebben geen publieke profielen of websites waar start-ups terecht kunnen voor meer informatie. Start-ups moeten daarom actief op zoek gaan naar business angels en hun aandacht trekken met een goed uitgewerkt businessplan en een overtuigende pitch.

In contact komen met een business angel? CijferAdvies kan  je helpen dankzij ons grote netwerk. Neem daarvoor contact op met ons hoofdkantoor via 0342-400639

Categories
news Uncategorized

Is bedrijfsopheffing een betere optie als faillissement?

Het aantal bedrijven dat zich failliet verklaart is al geruime tijd relatief laag. Dit komt grotendeels doordat ondernemers zelf hun deuren sluiten. Wachten tot een faillissement onvermijdelijk wordt is er niet bij. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is deze trend duidelijk zichtbaar.

Er zijn meerdere voorspellingen gedaan over een toename van het aantal faillissementen. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt wat de afgelopen jaren is gebeurt. De eerste golf werd voorspeld vanwege de coronacrisis, toen waren er de hogere kosten voor energie en grondstoffen. Niet snel daarna volgden de hoge inflatie en startte het terugbetalen van belastingschulden. Toch is er nog geen sprake van een dergelijke stijging.

Voorlopige cijfers van het CBS tonen aan dat er in 2022 in totaal 2.145 faillissementen zijn uitgesproken. Een matige stijging ten opzichte van de 1.818 in 2021. Het niveau van 2020, toen er 3.177 faillissementen werden uitgesproken, is nog niet bereikt.

Zelf stoppen?

De faillissementen blijven uit, maar de bedrijfsopheffingen liggen aanzienlijk hoger. Bedrijfsopheffingen kunnen het gevolg zijn van een faillissement, maar ook van een beslissing van de ondernemer zelf om te stoppen met de onderneming. Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat er in 2022 in totaal 136.310 bedrijfsopheffingen zijn geweest, tegenover 88.635 in 2021 en 133.130 in 2020.

Het CBS geeft aan dat de cijfers over faillissementen en bedrijfsopheffingen niet één-op-één te vergelijken zijn omdat de criteria voor het tellen verschillen. Desondanks is duidelijk dat ondernemers vaker kiezen voor het stoppen van hun onderneming op eigen initiatief dan voor het afwachten van een faillissement.

Ondersteuning bij verkoop of ontbinding

Als ondernemer kun je er voor kiezen om zelf de onderneming te ontbinden. Hiermee wordt het proces met een curator overbodig. Daarmee wordt normaal gesproken de boedel van een onderneming in kaart gebracht. Schuldeisers worden daarmee afbetaald en de zaak is gesloten. Maar je ontbindt de onderneming voor dat het zo ver is. Dus ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte financiële afhandeling. En misschien wil je de onderneming verkopen, laten opvolgen of met een positieve noot ontbinden. Dus kom je er niet uit en heb je hulp nodig bij de verdere afwikkeling? Dan is het verstandig om op zoek te gaan naar een bureau dat daarin ondersteunt. Want het is dus niet mogelijk om simpelweg te stoppen met een onderneming zonder correcte afwikkeling.