Categories
news Uncategorized

De holding bv in begrijpelijke taal

Een holding bv is de hoogste vennootschap in een groep van bedrijven. Het is de plek waar je bezittingen, zoals aandelen in andere bv’s, een bedrijfspand of winst, worden ondergebracht. Een werkmaatschappij is een bedrijf waarvan de aandelen in handen zijn van de holding. Een vennootschap is gewoon een ander woord voor een bedrijfsvorm.

Wat is een holding bv?

Een holding is meestal een besloten vennootschap (bv) of een naamloze vennootschap (nv). Met een holding kun je de bedrijfsrisico’s van je werkmaatschappij scheiden van de bezittingen die je in je holding hebt. Je kunt een holding bv oprichten wanneer je start met het bedrijf of terwijl je al een bedrijf hebt.

Aandelen worden verdeeld

Bij het oprichten van een bv moet er een minimumkapitaal aanwezig zijn, maar dit kan al met een bedrag van €0,01. De bv is verdeeld in aandelen, waarvan de waarde wordt betaald door de aandeelhouders. Een holding is eigenaar van aandelen in een of meerdere andere bedrijven. Als je de enige aandeelhouder bent van de holding, noemen we het een persoonlijke holding. Als je meer dan 5% van de aandelen in een bv bezit en ook in dat bedrijf werkt, ben je een directeur-grootaandeelhouder (DGA).

holding bv constructie

Bedrijfsrisico’s voor ondernemers

Met een holding houd je je bezig met het beheren van bezittingen, terwijl je de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten uitvoert in je werkmaatschappij. De bedrijfsrisico’s liggen bij de werkmaatschappij, zoals claims van klanten of het niet nakomen van afspraken. Als de werkmaatschappij failliet gaat, heeft dat geen invloed op de bezittingen in je holding.

Wanneer is een tussenholding handig?

Soms kan het handig zijn om een tussenholding op te zetten tussen de holding en de werkmaatschappij(en). Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het spreiden van bedrijfsrisico’s of in het geval van bedrijfsoverdracht. De tussenholding is dan aandeelhouder van de werkmaatschappij(en), vervolgens zijn de persoonlijke holdings van de betrokken ondernemers gezamenlijk aandeelhouders zijn van de tussenholding.

Tussen constructie holding / bv

Hoe richt ik een holding bv op?

Je kunt een holdingstructuur opzetten bij de start van je bedrijf of op een later moment, zelfs als je al een bestaand bedrijf hebt. Hier zijn twee mogelijke scenario’s:

  1. Bij de start van je bedrijf: Richt eerst de holding bv op bij een notaris. Vervolgens richt de holding bv de werkmaatschappij bv op, waarbij jij als vertegenwoordiger optreedt. Jij wordt eigenaar van de aandelen in de holding bv, terwijl de holding bv eigenaar wordt van de aandelen in de werkmaatschappij. De notaris registreert deze bv’s bij het KVK Handelsregister en vermeldt de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s).
  2. Terwijl je al een bestaand bedrijf hebt: Je kunt je eenmanszaak omzetten naar een holding bv en een werkmaatschappij. Een andere optie is om eerst een holding bv en een werkmaatschappij op te richten en vervolgens je eenmanszaak aan de werkmaatschappij te verkopen. Raadpleeg een adviseur, zoals een boekhouder of fiscalist, om de beste aanpak te bepalen op basis van jouw persoonlijke situatie.

Houd er rekening mee dat het oprichten van een holding bv specifieke juridische en fiscale gevolgen kan hebben. Het is verstandig om professioneel advies in te winnen bij een notaris, boekhouder, fiscalist of andere gekwalificeerde professional voordat je stappen onderneemt om een holding bv op te richten.

Categories
news Uncategorized

Is bedrijfsopheffing een betere optie als faillissement?

Het aantal bedrijven dat zich failliet verklaart is al geruime tijd relatief laag. Dit komt grotendeels doordat ondernemers zelf hun deuren sluiten. Wachten tot een faillissement onvermijdelijk wordt is er niet bij. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is deze trend duidelijk zichtbaar.

Er zijn meerdere voorspellingen gedaan over een toename van het aantal faillissementen. Dat is ook niet zo gek als je bedenkt wat de afgelopen jaren is gebeurt. De eerste golf werd voorspeld vanwege de coronacrisis, toen waren er de hogere kosten voor energie en grondstoffen. Niet snel daarna volgden de hoge inflatie en startte het terugbetalen van belastingschulden. Toch is er nog geen sprake van een dergelijke stijging.

Voorlopige cijfers van het CBS tonen aan dat er in 2022 in totaal 2.145 faillissementen zijn uitgesproken. Een matige stijging ten opzichte van de 1.818 in 2021. Het niveau van 2020, toen er 3.177 faillissementen werden uitgesproken, is nog niet bereikt.

Zelf stoppen?

De faillissementen blijven uit, maar de bedrijfsopheffingen liggen aanzienlijk hoger. Bedrijfsopheffingen kunnen het gevolg zijn van een faillissement, maar ook van een beslissing van de ondernemer zelf om te stoppen met de onderneming. Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat er in 2022 in totaal 136.310 bedrijfsopheffingen zijn geweest, tegenover 88.635 in 2021 en 133.130 in 2020.

Het CBS geeft aan dat de cijfers over faillissementen en bedrijfsopheffingen niet één-op-één te vergelijken zijn omdat de criteria voor het tellen verschillen. Desondanks is duidelijk dat ondernemers vaker kiezen voor het stoppen van hun onderneming op eigen initiatief dan voor het afwachten van een faillissement.

Ondersteuning bij verkoop of ontbinding

Als ondernemer kun je er voor kiezen om zelf de onderneming te ontbinden. Hiermee wordt het proces met een curator overbodig. Daarmee wordt normaal gesproken de boedel van een onderneming in kaart gebracht. Schuldeisers worden daarmee afbetaald en de zaak is gesloten. Maar je ontbindt de onderneming voor dat het zo ver is. Dus ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte financiële afhandeling. En misschien wil je de onderneming verkopen, laten opvolgen of met een positieve noot ontbinden. Dus kom je er niet uit en heb je hulp nodig bij de verdere afwikkeling? Dan is het verstandig om op zoek te gaan naar een bureau dat daarin ondersteunt. Want het is dus niet mogelijk om simpelweg te stoppen met een onderneming zonder correcte afwikkeling.