Categorieën
news Uncategorized

5 tips om je vereniging goed te organiseren

Wist je dat er in Nederland ruim 5.000 bedrijfsorganisaties zijn? Daarvan zijn er 1.300 lokale ondernemersverenigingen. Je hebt maar weinig nodig om een vereniging te starten. Vaak is een handdruk en een schouderklop al genoeg. Maar voordat je in zo’n avontuur duikt is het goed om een aantal dingen te weten. Het is bijvoorbeeld slim om wat zaken vooraf te bespreken en vast te leggen. Hoe beperk je bijvoorbeeld aansprakelijkheid als bestuur? Wat voor werkzaamheden worden door de bestuursleden gedaan?

Dus tijd om 5 tips te lezen over het goed organiseren van je vereniging.

1. Leg het vast bij de notaris

Is het verplicht? Nee. En het kost ook nog eens wat. Maar leg je het niet vast bij de notaris, dan loop je risico. Want de bestuurder kan de vereniging dan niet juridisch vertegenwoordigen. Dat betekent automatisch dat hij of zij persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden. Dus beperk je risico’s en richt je vereniging op via de notaris. Vervolgens heb je een oprichtingsakte of statuten, waarin de belangrijkste regels vastgelegd worden. Handig, want naast de vertegenwoordiging en het kiesrecht komt ook het doel en de doelgroep hierin te staan. Hoe het vervolgens gaat met benoemingen en andere wijzigingen ligt ook vast. Zo’n document kan veel problemen voorkomen dus.

2. Maak een huishoudelijk reglement

Hoe belangrijk het document van de notaris ook is. Hier kun je niet alles in kwijt. Dus stel je als vereniging een huishoudelijk reglement op. Dit document is niet wettelijk vastgelegd en daardoor makkelijker aanpasbaar. Zet hier de volgende zaken minimaal in:

 1. Hoe werkt het lidmaatschap, is er sprake van contributie?
 2. Welke taken en bevoegdheden heeft het bestuur?
 3. Hoe worden besluiten genomen samen met de leden?
 4. Met welke frequentie wordt er vergaderd?
 5. Je hebt verschillende faciliteiten ter beschikking? Welke regels gelden er rondom gebruik door leden?

3. Een vereniging heeft leden nodig

Hoe meer leden je hebt, hoe meer werk een vereniging kan verrichten. Maar je komt niet zomaar aan heel veel leden. Plus je bent al snel wat mensen kwijt aan bestuursfuncties. Denk aan een voorzitter (waarschijnlijk jijzelf), secretaris, penningmeester en wat managers. Van commissieleiders tot aan community managers, je kunt het zelf bepalen. Maar commissies instellen en leden taken geven is een veel gebruikte methode. Daarnaast wil je leden natuurlijk actief betrekken, zodat het besturen gemakkelijker verloopt. Dus commissieleiders kunnen weer leden vragen om in de commissie te komen bijvoorbeeld. En een van de belangrijkste commissies is natuurlijk die van het leden werven.

4. Werk met een plancyclus

Als bestuur wil je jaarlijks je leden op de hoogte houden van de planning en begroting. Hiervoor wordt vaak een presentatie gegeven. Daarin kun je het jaarplan, beleidsplan of meerjarenplan toelichten. Je wilt transparant zijn richting je leden, want zij betalen mee aan alles wat de vereniging doet. Je kunt hiervoor vaak een Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseren. Of je stelt een commissie aan die hiervoor verantwoordelijk is. Zolang je leden maar informeert over resultaten in geld en activiteiten. Wordt er mee ingestemd dan verlenen de leden ‘decharge’ aan het bestuur. Wat eigenlijk heel deftig is voor; we stemmen ermee in en ontlasten het bestuur van aansprakelijkheid. Het is sowieso handig om na te denken over een eventuele bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Dan is een bestuur verzekerd tegen schadeclaims na een bestuurlijke fout.

5. Geef bestuurswisselingen door aan de KvK

Het komt regelmatig voor dat een vereniging wisselt van bestuur. Het is belangrijk dat een vereniging dat opgericht is via de notaris dit doorgeeft. Want deze vereniging is voor iedereen vindbaar in het KVK-Handelsregister. Zorg dat het register van de KVK, Google, Site enz. up to date is. Dan is het voor buitenstaanders direct duidelijk wie er op dat moment tekenbevoegd en aansprakelijk is. De vertegenwoordigers van de vereniging spelen namelijk een belangrijke rol. Ze zijn als het ware het gezicht van de vereniging. Plus, als je als je niet actief bestuurder bent wil je ook de aansprakelijkheid doorgeven. Dus zorg dat deze altijd bijgehouden worden.

Categorieën
news Uncategorized

5 belastingaangifte tips waar CijferAdvies bij helpt

Of je nu een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of commanditaire vennootschap hebt… je krijgt te maken met inkomstenbelasting. En waar je de inkomstenbelasting ook laat doen, tussen 1 maart en 1 mei moet het gedaan zijn. Mocht er uitstel nodig zijn dan wordt dit vóór 1 mei geregeld. Dan heb je tot 1 september de tijd, wat soms wel zo handig kan zijn.

Een groot deel van de aangifte wordt door de Belastingdienst ingevuld. Maar als ondernemer hoor je het zakelijke gedeelte zelf in te vullen. Hier komen verschillende aftrekposten en regelingen aan bod, zodat je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt.

2022 behoort tot de coronajaren

We willen toch nog even vermelden dat je belastingaangifte van 2022 nog onder de coronaregels valt. Dit betekent dat er extra aandachtspunten zijn vanwege de vele maatregelen die de overheid heeft ingevoerd. Controleer dus op tijd of je aangifte die regelingen toepast. Corona zorgde bijvoorbeeld voor omzetdaling of verlies.

 • Heb je ondersteuning ontvangen uit de NOW? Die ondersteuning is belast. Dat kan invloed hebben op het bedrag dat je af moet staan aan de Belastingdienst. Over andere regelingen zoals de TVL wordt geen belasting berekent. Toch moeten deze wel vermeld worden als vrijgestelde winstbestanddelen.
 • De deadline voor belastingaangifte is 1 mei. Als je voor 1 april aangifte doet hoor je al voor 1 juli wat je kwijt bent of verdient. Negatief inkomen in 2022 wordt verrekent met inkomen van de drie voorgaande jaren. Hierdoor kun je mogelijk geld terugkrijgen. Dat begint bij drie jaar (2019) en bij meer verlies dan winst in dat jaar wordt het 2020 en/of 2021.
 • Het is mogelijk om via middeling geld te besparen. Heb je in 2022 minder verdiend dan de voorgaande jaren? Dan kun je het gemiddelde inkomen over die drie jaren berekenen. Is de belasting voor dat gemiddelde inkomen lager dan in de afzonderlijke jaren en het verschil groter dan 545 euro? Mooi, dan kun je belasting terugkrijgen.
 • Het kan zijn dat je vanwege corona het betalen van je hypotheekrente hebt uitgesteld. Hierdoor valt het aftrekbare rentebedrag misschien lager uit. Dat bedrag hangt wel af van je hypotheekverstrekker. Maar niet betaalde rente kun je ook niet aftrekken.
1. Ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling

Wil je gebruik maken van de beschikbare ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling? Dan is het verstandig om van te voren de Ondernemerscheck te doen. Met deze check krijg je te zien hoe je belastingaangifte moet doen. Moet je aangifte doen als ondernemer? Moet je het winstgedeelte invullen? En heb je misschien recht op ondernemersaftrek en andere aftrekposten?

Ondernemersaftrek wordt van je winst afgehaald. Dit onderdeel kan uit verschillende onderdelen bestaan. Je komt in aanmerking als uit de check blijkt dat je ondernemer bent. Een van de belangrijkste criteria is het aantal uren dat je aan je bedrijf besteed. Je moet minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteden. Vervolgens zijn er verschillende aftrekregeling zoals:

 • De zelfstandigenaftrek is een jaarlijkse aftrek van een vast bedrag. De Startersaftrek is een extra aftrek in drie van de eerste vijf jaar van de onderneming.
 • WBSO staat voor Wet bevordering Speur en Ontwikkelingswerk en is een aftrek voor onderzoekswerk bij innovatie.
 • De stakingsaftrek is een aftrek van een vast bedrag als je met je bedrijf stopt.

Door de MKB-winstvrijstelling mag je nog 14% aftrekken van de winst af na ondernemersaftrek. Voor de MKB-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet. Je moet wel ondernemer zijn volgens de criteria van de inkomstenbelasting.

2. Investeringsaftrek en afschrijven

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kun je via de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De regeling geldt als je in een boekjaar minimaal 2.600 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro. Daarnaast kun je bedrijfsmiddelen afschrijven. Je verdeelt de kosten van bedrijfsmiddelen over het aantal jaren dat je ze gebruikt. Voor starters geldt een speciale regeling. Onder voorwaarden bepaal je zelf het tempo en bedrag van afschrijven.

3. Zakelijk vermogen

Het saldo van je zakelijke bankrekening hoort op de balans van je onderneming. Het gaat dan om geld dat nodig is als werkkapitaal of voor een investering. Het telt niet mee voor je vermogen in box 3. Daar is privévermogen boven 50.650 euro per persoon belast in 2022. In 2023 is dit 57.000 euro. Blijvend overtollige liquide middelen moet je wel van zakelijk naar privé halen.

4. Kostenaftrek voor gemengde kosten

Maak je kosten voor relatiegeschenken, studiereizen en congressen? Of voor zakenlunches of een consumptie? Dan is alleen het bedrag boven de drempel van 5.100 euro aftrekbaar. Je mag er ook voor kiezen om 80% (in de vennootschapsbelasting 73,5%) van de door jou gemaakte gemengde kosten af te trekken. Je hebt dan niets met de drempel te maken. Lees meer over de aftrek van kosten.

5. Toeslagen

Een toeslag is een tegemoetkoming in de kosten die je in jouw situatie hebt. Er zijn toeslagen voor de huurkosten van je woning, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. Je inkomen bepaalt de hoogte van de toeslag. Voor de eerste drie toeslagen telt je vermogen ook mee. Als je gebruik kunt maken van de ondernemersaftrek is je toetsingsinkomen lager. Je komt dan eerder in aanmerking voor een toeslag. Meer informatie en een proefberekening vind je op toeslagen.nl.

Bron: Kamer van Koophandel (KvK)