Categorieën
news Uncategorized

Belastingvoordeel op milieu-investeringen worden beperkt

Sinds 1 januari is de lijst van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aangepast. Zo vallen elektrische taxi’s, met waterstof aangedreven werktuigen en emissiearme stalvloeren buiten de regeling. Gebruik je biomassa als grondstof? Dan is ook daar het fiscale voordeel verdwenen.  

Milieulijst 2024 korten dan 2023

Het is goed om ieder jaar te checken welke innovatieve bedrijfsmiddelen nog steeds in aanmerking komen voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige milieu-investeringen). Voordat je investeert wil je namelijk weten hoeveel je kunt afschrijven. De Milieulijst 2024 is flink ingekort vergeleken met vorig jaar. Er zijn 108 bedrijfsmiddelen verwijderd en daar komen er slechts zes voor terug. Daarnaast zijn de voorwaarden voor fiscale subsidies van 112 apparaten, bouwmaterialen, vervoersmiddelen en productiemethoden gewijzigd.

Europese regels gewijzigd

Europese regels voor staatsteun en de evaluatie van belastingsubsidies zijn veranderd met als gevolg deze forse vermindering in de lijst. Zo mag er bijvoorbeeld geen overheidssteun gegeven worden als je biomassa inzet in plaats van primaire grondstoffen. Tenzij het een afval of bijproduct betreft.  

De nieuwe Europese regels en normen zorgen er ook voor dat alleen ‘groene’ waterstof in aanmerking komt voor steun. Dus wordt de waterstof met fossiele brandstof opgewekt, dan krijgt het geen steun meer. Dit is alleen moeilijk te controleren en daarom is waterstof van de Milieulijst verwijderd.

Opschoning was nodig

Dat de lijst opgeschoond moest worden kwam voort uit de evaluatie van de MIA/Vamil. Milieu-investeringen in bedrijfsmiddelen die steeds toegankelijker zijn geworden en waarvan de aanschafprijzen zakken moeten sneller verwijderd worden. Zo wordt het aantal ondernemers dat zonder fiscale stimulans investeert beperkt.    

Zo worden Emissiearme vloeren in melkveestallen geschrapt omdat ze in verhouding met traditionele roostervloeren te weinig uitstootreductie opleveren. Voor varkens- en pluimveehouderijen blijven de belastingvoordelen dan weer beschikbaar.

Nieuwe toevoegingen Milieulijst

De gehele Milieulijst vind je hier. Nieuwe milieu-investeringen in bedrijfsmiddelen bestaan uit:

  • Mechanische bestrijdingsapparatuur die helpen bij plagen in de land- en tuinbouwgewassen.
  • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van mest
  • Een nieuw tapsysteem voor water en frisdranken. Dit helpt om het gebruik van wegwerpverpakkingen zoals flessen en pakken te verminderen.
  • Elektrisch aangedreven bakfiets (A 3119): alleen voor zakelijk gebruik en niet als u de bakfiets ook voor privédoeleinden gebruikt.
  • Oplaadpunt voor elektrisch aangedreven zware voertuigen en mobiele werktuigen:
    alleen met een uitgangsvermogen van ten minste 22 kW.