Categorieën
news Uncategorized

Groot deel ondernemers onverzekerd tegen uitval of ziekte

Een groot deel van de Nederlandse ondernemers blijkt onverzekerd te zijn tegen uitval. Worden zij ziek of arbeidsongeschikt dan moeten zij het met hun spaargeld redden. 52 procent kan alleen niet langer dan drie maanden zonder inkomen.

Het onderzoek is gedaan door de Hogeschool Utrecht, microfinancier Qredits en ondernemersvereniging Ondernemend Nederland (ONL). De resultaten staan in de Kleinbedrijf (KB) Index.

Ondernemers zijn kwetsbaarder

Het onderzoek laat zien dat er meer dan een miljoen Nederlandse ondernemers onverzekerd en financieel kwetsbaar zijn. Ook keert meer dan de helft zichzelf loon onder het minimumloon uit. Er liggen weinig reserves om een periode langer dan drie maanden te overbruggen. De partner verdiend daarnaast vaak onvoldoende om er langere tijd op terug te vallen.

Ondernemers maken daarnaast weinig gebruik van toeslagen volgens de onderzoekers. In veel gevallen komt dat voornamelijk door onwetendheid. Of de ondernemers denken dat hun inkomen te hoog is. Toch komen ondernemers vaker in aanmerking dan ze denken. Ze moeten volgens de onderzoekspartijen beter geïnformeerd worden door brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en de Belastingdienst.

Ondernemersvertrouwen stijgt

Het ondernemersvertrouwen stijgt wel en het aantal ondernemers dat verwacht failliet te gaan daalt. Steeds meer bedrijven lijken ook door te groeien, waarbij vooral starters en ondernemers met personeel de wind mee hebben (ANP). Toch is het belangrijk om na te denken over eventuele vangnetten. Heb je als ondernemer vragen over toeslagen, verzekeringen of andere financiële middelen? Ondernemers die onverzekerd zijn lopen namelijk onnodig risico. Neem daarvoor contact op met je boekhouder of financieel adviseur en voorkom problemen.

Categorieën
news Uncategorized

Helft van de zzp’ers doet de boekhouding zelf en dat is goed nieuws

Uit een onderzoek onder 400 zzp’ers door Boekhouder.nl blijkt dat maar liefst 49,5% van hen de boekhouding zonder hulp van een boekhouder doet. Terwijl januari voor veel zzp’ers een drukke maand is vol administratie. Je bent druk met de btw-aangifte van het laatste kwartaal en de totale balans van het vorige jaar moet worden opgemaakt. Toch kiezen veel zzp’ers ervoor dit zelf te doen.

Boekhoud apps zorgen voor eenvoud

De opkomst van gebruiksvriendelijke boekhoud-apps draagt bij aan deze trend. Veel zzp’ers automatiseren taken zoals het maken van facturen en het doen van de btw-aangifte is hierdoor ook makkelijker. Je wordt hierdoor minder afhankelijk van een boekhouder voor praktische zaken. Hoewel dit de boekhouding vereenvoudigt, zijn er wel kanttekeningen. Met name startende zzp’ers lopen het risico op boekhoudkundige fouten, waardoor er fiscale voordelen worden gemist. In het ergste geval kunnen er boetes vallen.

De rol van boekhouder veranderd

De veranderende rol van boekhouders wordt steeds duidelijker in dit scenario. CijferAdvies ziet zichzelf al steeds meer als een financiële huisarts. We wijzen niet alleen de weg in de cijfers maar fungeren ook als groeipartner voor ondernemers. Daarom juichen we deze verandering ook toe. Hoe beter de ondernemer zijn eigen boekhouding begrijpt, hoe sneller er gefocust kan worden op groei.

Hierdoor ontstaat er een beter begrip tussen beide partijen. Je kunt steeds makkelijker dezelfde taal spreken en snel tot het punt komen. Dus iedereen die meer tijd steekt in zijn eigen boekhouding is volgens ons goed bezig.

Voldoende kennis van boekhouding?

Het is goed dat de zzp’er werkt aan zijn eigen boekhouding, maar bijna driekwart van de zzp’ers zegt voldoende begrip te hebben van boekhoudkundige zaken. Dat is toch wel erg veel. Dit komt onder andere door online boekhoudsoftware, waar een derde van de ondervraagde zzp’ers gebruik van maakt. Het doen van de boekhouding kost nog maar relatief weinig tijd. Meer dan de helft van de zelfstandigen besteedt hooguit een halfuur per week aan boekhouden.

Toch is het goed om in sommige gevallen toch pas op de plaats te nemen. Vooral omdat een ondernemer minder tijd heeft om zich te verdiepen in alle relevante regels, wetten en belastingen. Het onderzoek benadrukt dat het inwinnen van eenmalig advies bij een boekhouder verstandig kan zijn, vooral voor startende zzp’ers. Aangezien er verschillende belastingvoordelen zijn waar startende ondernemers mogelijk recht op hebben, kan een boekhouder waardevol advies geven over het benutten van deze voordelen, zoals de mkb-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek, en startersaftrek.

Categorieën
news Uncategorized

Belastingvoordeel op milieu-investeringen worden beperkt

Sinds 1 januari is de lijst van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aangepast. Zo vallen elektrische taxi’s, met waterstof aangedreven werktuigen en emissiearme stalvloeren buiten de regeling. Gebruik je biomassa als grondstof? Dan is ook daar het fiscale voordeel verdwenen.  

Milieulijst 2024 korten dan 2023

Het is goed om ieder jaar te checken welke innovatieve bedrijfsmiddelen nog steeds in aanmerking komen voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige milieu-investeringen). Voordat je investeert wil je namelijk weten hoeveel je kunt afschrijven. De Milieulijst 2024 is flink ingekort vergeleken met vorig jaar. Er zijn 108 bedrijfsmiddelen verwijderd en daar komen er slechts zes voor terug. Daarnaast zijn de voorwaarden voor fiscale subsidies van 112 apparaten, bouwmaterialen, vervoersmiddelen en productiemethoden gewijzigd.

Europese regels gewijzigd

Europese regels voor staatsteun en de evaluatie van belastingsubsidies zijn veranderd met als gevolg deze forse vermindering in de lijst. Zo mag er bijvoorbeeld geen overheidssteun gegeven worden als je biomassa inzet in plaats van primaire grondstoffen. Tenzij het een afval of bijproduct betreft.  

De nieuwe Europese regels en normen zorgen er ook voor dat alleen ‘groene’ waterstof in aanmerking komt voor steun. Dus wordt de waterstof met fossiele brandstof opgewekt, dan krijgt het geen steun meer. Dit is alleen moeilijk te controleren en daarom is waterstof van de Milieulijst verwijderd.

Opschoning was nodig

Dat de lijst opgeschoond moest worden kwam voort uit de evaluatie van de MIA/Vamil. Milieu-investeringen in bedrijfsmiddelen die steeds toegankelijker zijn geworden en waarvan de aanschafprijzen zakken moeten sneller verwijderd worden. Zo wordt het aantal ondernemers dat zonder fiscale stimulans investeert beperkt.    

Zo worden Emissiearme vloeren in melkveestallen geschrapt omdat ze in verhouding met traditionele roostervloeren te weinig uitstootreductie opleveren. Voor varkens- en pluimveehouderijen blijven de belastingvoordelen dan weer beschikbaar.

Nieuwe toevoegingen Milieulijst

De gehele Milieulijst vind je hier. Nieuwe milieu-investeringen in bedrijfsmiddelen bestaan uit:

  • Mechanische bestrijdingsapparatuur die helpen bij plagen in de land- en tuinbouwgewassen.
  • Apparatuur voor het verminderen van ammoniak- en methaanemissies tijdens het uitrijden van mest
  • Een nieuw tapsysteem voor water en frisdranken. Dit helpt om het gebruik van wegwerpverpakkingen zoals flessen en pakken te verminderen.
  • Elektrisch aangedreven bakfiets (A 3119): alleen voor zakelijk gebruik en niet als u de bakfiets ook voor privédoeleinden gebruikt.
  • Oplaadpunt voor elektrisch aangedreven zware voertuigen en mobiele werktuigen:
    alleen met een uitgangsvermogen van ten minste 22 kW.

Categorieën
news Uncategorized

Scholingsbudgetten optimaal benutten als ondernemer

Het nieuwe jaar is begonnen. En als het goed is heb je tijd om nieuwe doelen te stellen. Een van de doelen voor het komende jaar? Het optimaal benutten van scholingsbudgetten. Onderzoek wijst uit dat veel organisaties een aanzienlijk deel van hun toegewezen budgetten onbenut laten. Doodzonde. Laten we een andere aanpak kiezen voor het komende jaar.

Goed voor medewerkers én werkgever

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van leerplatform Studytube door marktonderzoeksbureau Motivaction/Sparkey. Het optimaliseren van scholingsbudgetten kan een oplossing zijn als je te maken hebt met personeelstekorten. Het vergroot niet alleen de flexibiliteit en duurzaamheid van je medewerkers, maar draagt ook bij aan het behouden van talent in een competitieve arbeidsmarkt. Alleen weten veel medewerkers niets af van de mogelijkheden!

Het persoonlijk leerbudget wordt verhoogd naar €1.000 per persoon. Een kans die veel medewerkers en HR-professionals echter nog niet volledig benutten. Het verschaffen van duidelijkheid over beschikbare budgetten kan hier al een wereld van verschil maken. Oftewel, praat erover met je medewerkers!

Stimuleer persoonlijke groei

Het stimuleren van je personeel om gebruik te maken van deze leermogelijkheden is essentieel. Werkgevers kunnen het verschil maken door persoonlijke ontwikkeling te integreren in beloningsstructuren, zoals bonusregelingen.

Laten we niet vergeten dat dagelijkse drukte en hoge werkdruk vaak belemmeringen vormen voor verdere ontwikkeling. Een open gesprek over het belang van persoonlijke groei en het organiseren van taken kan helpen om ruimte te scheppen voor ontwikkeling, zelfs in een drukke werkomgeving.

Daarnaast biedt de overheid diverse subsidies voor scholing aan, zoals de SLIM-subsidie en de NL Leert Door-regeling. Deze zijn bedoeld om de voortdurende ontwikkeling van werknemers te ondersteunen. Het STAP-budget verdwijnt uiteindelijk, maar kun je er nog gebruik van maken dan ga ervoor.

Het optimaal benutten van beschikbare middelen voor persoonlijke groei en ontwikkeling is niet alleen gunstig voor medewerkers zelf, maar ook voor de gehele organisatie. Laten we het nieuwe jaar beginnen met dit doel voor ogen.