Categories
news Uncategorized

Onzekerheid over bedrijfsopvolgingsregeling stimuleert eigendomsoverdrachten

De laatste tijd is er veel nieuws rondom familiebedrijven en de bestaande regelingen voor deze bedrijven. Zo heerst er momenteel veel onzekerheid bij familiebedrijven over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Door deze onzekerheid heeft de helft van de familiebedrijven de afgelopen vijf jaar al een eigendomsoverdracht meegemaakt. Nyenrode Business Universiteit heeft in samenwerking met RSM en Van Lanschot Kempen een onderzoek uitgevoerd onder 232 familiebedrijven. Daar komen verschillende resultaten naar voren over de huidige situatie bij familiebedrijven.

Momenteel zijn meer dan 85.000 familiebedrijven (29%) bezig met het proces van eigendomsoverdracht. Van die bedrijven blijft 50% binnen de familie. Het bedrijf wordt overgedragen aan de volgende generatie via de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Dit is lang niet altijd vanzelfsprekend. Externe overdrachten aan strategische kopers (16%) of private equity (5%) zijn reële opties en komen regelmatig voor.

Prof. dr. Roberto Flören, RSM-hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht bij Nyenrode Business Universiteit, merkt op: “Ruim driekwart van de bedrijven die nu bezig zijn met de planning, verwacht dat de eigendomsoverdracht voor het eind van 2024 is afgerond. Veel familiebedrijven (73%) hebben meerdere eigenaren, waardoor er regelmatig eigendomsoverdrachten tussen de eigenaren plaatsvinden. Maar de onzekerheid over de bedrijfsopvolgingsregeling-wetgeving speelt ook een significante rol.”

Interne eigendomsoverdracht bij familiebedrijven

Bij veel familiebedrijven wordt de eigendomsoverdracht apart gezien van de betrokkenheid bij het bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat eigenaren verschillend denken over wie van hun kinderen in aanmerking komt voor het overnemen van het familiebedrijf. Opvallend is dat eigenaren in vergelijkbare situaties verschillende keuzes maken. Wanneer alle kinderen in het familiebedrijf werken, draagt 66% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 12% ervoor kiest om de eigendom niet aan alle kinderen over te dragen.

In gevallen waarin niet alle kinderen momenteel in het familiebedrijf werken, maar dit wel overwegen, draagt 40% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 32% ervoor kiest om de eigendom uitsluitend over te dragen aan de kinderen die daadwerkelijk in het bedrijf werken. Wanneer kinderen niet in het familiebedrijf werken en dit ook niet van plan zijn, draagt slechts 22% van de eigenaren de eigendom over aan alle kinderen, terwijl 52% de eigendom overdraagt aan de kinderen die wel actief zijn in het bedrijf.

Eigendomsoverdracht buiten de familie

Bijna de helft van de eigenaren vindt het wenselijk dat het bedrijf toch volledig in familiehanden blijft. Dit is alleen niet vanzelfsprekend. Zo is één op de zes (16%) familiebedrijven aan het overwegen om het bedrijf buiten de familie te verkopen. Ook een gedeeltelijke verkoop aan private equity (5%) is een reële optie. De overweging voor een externe overdracht heeft te maken met onder meer de groei van het bedrijf. Wat zijn de toekomstverwachtingen binnen de branche? Heeft de nieuwe generatie de capaciteiten en interesses? Misschien hebben ze externe ondersteuning nodig, maar zijn ze wel in staat groei te realiseren. Daarnaast is verkoopopbrengst voor sommige familiebedrijven onderdeel van hun pensioen. Binnen de pensioen groep geeft 27% bijvoorbeeld aan om het bedrijf extern te willen verkopen.

Vermogensplanning binnen familiebedrijven

Besluiten familiebedrijven de eigendom niet naar alle kinderen over te dragen? Dan zijn er vaak mogelijkheden om de andere kinderen te compenseren. Dit kan onder andere met vermogensbestanddelen, zoals beleggingen of vastgoed. 66% van de eigenaren vindt dat hun kinderen ieder een even groot deel van het totale vermogen moet krijgen. 16% is het daar niet mee eens. Onder welke groep je ook valt, de verdeling moet wel geregeld worden. Tweederde stelt dat kinderen die geen eigendom verkrijgen op een andere manier compensatie horen te krijgen. Maar bij 43% van de familiebedrijven is niets geregeld rondom deze compensatie. Nu al bezig zijn met eventuele vermogensplanning binnen het familiebedrijf wordt wel sterk aangeraden. Het verhaal rondom de bedrijfsopvolgingsregeling wordt dan ook eerder duidelijk voor het familiebedrijf. 

Bron: Nyenrode, 23 mei 2024

Categories
news Uncategorized

Welke subsidies en regelingen zijn belangrijk voor ondernemers?

Ondernemen in het huidige economische klimaat kan uitdagend zijn. Gelukkig zijn er tal van subsidies en regelingen beschikbaar die ondernemers kunnen ondersteunen. Of je nu net begint of al jarenlang een bedrijf runt, het kennen van deze financiële hulpmiddelen kan het verschil maken. In dit artikel bespreken we de belangrijkste subsidies en regelingen waar ondernemers van kunnen profiteren.

1. Lagere onderzoek en ontwikkelingskosten met de WBSO

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) biedt ondernemers financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Deze subsidie verlaagt de loonkosten en andere R&D-gerelateerde uitgaven, wat innovatie binnen bedrijven stimuleert.

Voordelen van de WBSO:

  • Verlaging van loonkosten voor R&D-personeel.
  • Terugvordering van kosten voor materialen en prototypes.

Gebruikmaken van de WBSO kan je R&D-kosten aanzienlijk verminderen en je innovatiekracht vergroten. Meer informatie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie.

2. Belastingvoordeel met MIA/Vamil voor verduurzaming

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) bieden belastingvoordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsmiddelen. Deze regelingen stimuleren duurzame bedrijfsvoering door belastingvoordelen te bieden voor groene investeringen. Controleer de Milieulijst om te zien welke investeringen voldoen.

Voordelen van MIA/Vamil:

  • MIA: Tot 45% van de investeringskosten aftrekbaar van de winst.
  • Vamil: Tot 75% van de investeringskosten afschrijven op een zelfgekozen tijdstip.

Met deze subsidies en regelingen verlaag je je belastingdruk en draag je bij aan een duurzamere toekomst. Netto leveren de twee regelingen samen een voordeel op van maximaal 14% van het investeringsbedrag, waardoor investeren in duurzaamheid nog aantrekkelijker wordt voor ondernemers.

3. Bespaar energie met investeringssteun (ISDE)

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een regeling die ondernemers financieel ondersteunt bij de aanschaf van duurzame energieoplossingen, zoals warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels.

Met de ISDE kunnen bedrijven een deel van hun investering terugkrijgen, waardoor de drempel voor het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen wordt verlaagd. Deze subsidie behoort tot een pakket aan subsidies en regelingen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Het levert je niet alleen een kostenbesparing op energie op, maar het vermindert de uitstoot van CO2. Win-win voor de overheid.

4. Onderpand voor een lening via BMKB

Er zijn meerdere subsidies en regelingen die helpen met het verkrijgen van krediet of een lening. Zo is er de BMKB regeling. Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kunnen ondernemers gemakkelijker financiering verkrijgen voor hun bedrijf. De overheid staat hierbij borg voor een deel van het krediet dat een ondernemer afsluit bij de bank of financier.

Dit geeft banken meer zekerheid, waardoor ze eerder geneigd zijn om leningen te verstrekken aan ondernemers, ook als zij minder onderpand kunnen bieden. Door de BMKB wordt de toegang tot financiering vergemakkelijkt en kunnen ondernemers hun groei- en investeringsplannen realiseren.

Vraag je een lening aan als startende ondernemer of ga je verduurzamen? Dan zin er nog betere voorwaarden beschikbaar via de BMKB.

5. Ga innoveren via een lening

Ga je een innovatief product of innovatieve dienst ontwikkelen? Dan heeft de overheid een Innovatiekrediet beschikbaar. Het is een financieringsinstrument van de overheid dat zich richt op het stimuleren van innovatieve projecten binnen bedrijven.

Ondernemers kunnen het Innovatiekrediet gebruiken om risicovolle en technisch complexe innovatieprojecten te financieren. Het krediet biedt ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten die kunnen bijdragen aan de groei en concurrentiekracht van het bedrijf.

Het Innovatiekrediet wordt verstrekt in de vorm van een lening met gunstige voorwaarden en kan worden gebruikt voor zowel de technische ontwikkeling als de marktintroductie van innovaties.

6. Gebruik een kennisvoucher voor toegang toot vakkennis

Je hebt een idee, maar er ontbreekt vakkennis binnen je netwerk of organisatie? Vraag dan een Kennisvoucher voor innovatie (MIT) aan. De Kennisvoucher is een subsidie die valt onder de regeling MIT (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren). Met deze voucher kunnen mkb-bedrijven externe kennis inkopen om hun innovatieprojecten te versnellen.

Denk hierbij aan het inhuren van een expert, consultant of onderzoeksinstelling om specifieke kennis of expertise binnen te halen die nodig is voor de verdere ontwikkeling van het project. Met dit soort subsidies en regelingen hoopt de overheid innovatie te versnellen en ondersteunen.

De Kennisvoucher biedt financiële ondersteuning voor deze externe kennisopbouw, waardoor mkb-ondernemers toegang krijgen tot de juiste expertise om hun innovatieambities waar te maken.

Subsidieadvies op maat nodig?

Bij CijferAdvies komen we regelmatig aan tafel bij ondernemers. Daar komt vaak naar voren dat het lastig is om te begrijpen welke subsidies interessant zijn voor hen. Een administratiekantoor 2.0 hoort volgens ons ook hiermee ondernemers proactief te helpen.

We hebben vaak inzicht in de cijfers, waardoor we wel kunnen inschatten welke subsidies interessant zijn. Daarom bieden wij ook subsidieadvies op maat aan. Eerst zelf wat onderzoek doen? Bezoek dan het Ondernemersplein voor een totaal overzicht van de beschikbare subsidies en regelingen.

Categories
news Uncategorized

Subsidieregeling Topsector Energie (TSE) vanaf 3 beschikbaar

Vanaf 3 juli is het mogelijk voor ondernemingen en kennisinstellingen om de Subsidieregeling Topsector Energie (TSE) aan te vragen. Deze subsidie heeft als doel de ontwikkeling van kleine innovaties te stimuleren die bijdragen aan de verduurzaming van gebouwen en huizen.

Een subsidie voor de kleinere innovaties

Ondernemingen en kennisinstellingen kunnen door middel van subsidies innovaties inzetten om bewoners en eigenaren te helpen met het verduurzamen van woningen en gebouwen. Voorheen waren veel kleinere innovaties uitgesloten van subsidie, omdat de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) alleen ruimte bood voor grotere projecten.

Daarom is de subsidieregeling Topsector Energie (TSE) opgezet om kleinschalige, kortlopende innovatieprojecten niet langer buiten beschouwing te laten. Ondernemingen en kennisinstellingen komen in aanmerking voor deze subsidie als hun innovatieve duurzaamheidsidee voor een gebouw binnen drie jaar tot een eerste gebruik in Nederland leidt.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de RVO vanaf 3 juli tot en met 5 september. Ondernemingen en kennisinstellingen die bewoners en gebouweigenaren ondersteunen, kunnen per project maximaal €500.000 subsidie ontvangen.

Hulp nodig bij je aanvraag? Neem contact op met je CijferAdvies kantoor of Adriaan Koppens.

Categories
news Uncategorized

Borgstelling MKB-krediet wordt verlengd tot 2027

Ondernemers hebben geld nodig om te groeien. Maar ondernemers die te weinig onderpand hebben, maar wel geld willen lenen? Die hebben vaak moeite met het vinden van financiering. Gelukkig is er goed nieuws. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027. Met deze regeling worden al zo’n 3.000 ondernemers in het mkb jaarlijks geholpen.

Met het borgstellingskrediet komt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ondernemers in het mkb tegemoet. Ze staan voor een deel garant voor ondernemingen die een lening willen afsluiten. Kun je de financier niet genoeg zekerheid bieden? Dan is de BMKB een geschikte oplossing. Houd er rekening mee dat je mkb-bedrijf ‘gezond’ is en zorg voor een positief uitzicht. Daarmee wordt bedoeld dat er uitzicht moet zijn op rentabiliteit en continuïteit van de onderneming. Anders kom je zelfs niet bij de overheid in aanraking voor zakelijke financiering.

Recente evaluatie eindigt positief

De BMKB is onlangs geëvalueerd. Er is een positief beeld naar voren gekomen over deze regeling. Wat mooi is. Want de regeling is al meer dan 100 jaar oud. Het is daarnaast een belangrijke regeling voor ondernemer die op zoek zijn naar financiering. Je moet al gauw aankloppen bij kredietverstrekkers zoals banken en alternatieve financieringsmogelijkheden. Er zijn op basis van de evaluatie wel een aantal veranderingen doorgevoerd. De regeling is aangepast, zodat het beter aansluit op de hedendaagse digitale processen. Het kleine krediet is ook verhoogd naar €250.000. Er wordt ook een expert aangesteld die gaat beoordelen of de provisie die men betaalt bij het afsluiten van een borgstellingskrediet omlaag kan.

Er is ook een BMKB-groen variant

Sinds 2022 is er ook een BMKB-groenregeling. Deze specifieke regeling is er om ondernemers te helpen bij het omlaag brengen van de energiekosten. De lening kan ook ingezet worden bij het aanschaffen van duurzame oplossingen. Denk hierbij aan een elektrische oven of verduurzaming van je bedrijfspand. Het is een zeer geschikte variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers die willen verduurzamen. En hij wordt verlengd tot 1 juli 2027. Dus pak je kans.

Wil je weten of je aan alle eisen voor de BMKB-regeling voldoet of subsidie mogelijkheden bespreken? Ook daar kan je CijferAdvies boekhouder bij helpen. Neem daarvoor contact op met je lokale kantoor.