Categorieën
news Uncategorized

Financiële planning voor zzp’ers: hoe haal je het meeste uit je inkomen?

Als zzp’er heb je de vrijheid om je eigen bedrijf te runnen en je eigen financiële koers te bepalen. Echter, met deze vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid om je financiën goed te beheren en te plannen voor de toekomst. In dit artikel bespreken we enkele onderdelen van een financiële planning. Dankzij een goede planning kun je het meeste uit je inkomen halen. Dat begint met een solide financiële basis leggen.

Table of Contents

1. Budgettering en kostenbeheer

Een van de eerste stappen in een effectieve financiële planning is het opstellen van een gedetailleerd budget. Dit betekent dat je moet weten waar je geld vandaan komt en waar het heen gaat. Wat zijn je inkomstenbronnen en was zijn je maandelijkse uitgaven? Door een goed overzicht te hebben van je financiën kun je beter bepalen waar je geld naartoe gaat. Dit helpt bij het realiseren van mogelijke besparingen.

2. Planning van belastingaangiften

Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor het indienen van je belastingaangiften. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende belastingregels en deadlines. Door je belastingzaken goed te plannen en te organiseren, kun je mogelijk belastingvoordelen benutten en boetes voorkomen. Of schakel een boekhouder in. Die kan dit voor je bijhouden.

3. Opzetten van een pensioenregeling

Als zelfstandige bouw je geen pensioen op via een werkgever. Het is dus aan jou om zelf een pensioenregeling op te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een individueel pensioenplan of het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Je kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met sparen voor je pensioen. Er is tegenwoordig ook extra jaarruimte beschikbaar voor zzp’ers. Dit jaar is dus een goed moment om te starten met het opbouwen van je pensioen.

4. Beheren van cashflow

Een gezonde cashflow is essentieel voor het voortbestaan van je bedrijf. Zorg ervoor dat je voldoende liquide middelen hebt. Je wilt je lopende kosten dekken en onvoorziene uitgaven op kunnen vangen. Dit kan onder meer door het opzetten van een bufferrekening voor noodgevallen. Je klanten op tijd factureren helpt ook. Eventueel gebruik je een factoring bedrijf, zodat je eerder geld op de bank hebt.

5. Omgaan met onvoorziene uitgaven

Als zzp’er kunnen onverwachte uitgaven altijd voorkomen. Reparaties aan apparatuur of medische kosten bijvoorbeeld. Het is daarom verstandig om een aparte reserve aan te leggen voor incidentele kosten. Door regelmatig geld opzij te zetten voor noodgevallen, kun je voorkomen dat deze uitgaven je financiële stabiliteit in gevaar brengen.

Conclusie

Het opzetten van een effectieve financiële planning is belangrijk voor zzp’ers. Je inkomen optimaliseren en een stevige financiële fundering vormen de basis van je bedrijf. Dit doe je door budgettering, belastingplanning, pensioenopbouw, cashflowbeheer en het omgaan met onvoorziene uitgaven serieus te nemen. Zo blijf je op de gewenste financiële koers en kun je succesvol zijn in je onderneming.

Bij CijferAdvies staan we klaar om zzp’ers te helpen bij het opzetten van een doordachte financiële strategie die aansluit bij hun specifieke behoeften en doelstellingen. Neem gerust contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning op het gebied van financiële planning en boekhouding.

Categorieën
news Uncategorized

CV of BV starten: Welke rechtsvorm past het beste bij jouw bedrijf?

Een CV of BV starten? Heb je zelf geen of weinig vermogen en wil je een bedrijf starten met een investeerder? Dan kun je kiezen voor de rechtsvorm Commanditaire Vennootschap. Lees hier wat je moet weten over de cv. Zo kun jij bewust de juiste rechtsvorm kiezen.

Overweeg je een bedrijf te starten, maar beschik je zelf over beperkt vermogen? Dan is de commanditaire vennootschap wellicht een interessante optie. In dit artikel verkennen we de commanditaire vennootschap. Wat zijn de aspecten van de cv? Het is een rechtsvorm die ruimte biedt voor samenwerking met investeerders. Ontdek wat je moet weten over deze structuur en hoe deze zich verhoudt tot alternatieven, zoals de besloten vennootschap (bv).

Wat houdt een commanditaire vennootschap precies in?

In een cv zijn er twee typen vennoten: de beherend vennoot en de commanditaire vennoot.

  • Beherend vennoot
    De beherend vennoot is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf. Hij of zij draagt persoonlijk de aansprakelijkheid voor schulden en verplichtingen van de cv.
  • Commanditaire of stille vennoot
    De commanditaire vennoot is een investeerder die geen actieve rol speelt in de bedrijfsvoering. Deze persoon loopt enkel risico met het geïnvesteerde kapitaal en ontvangt een deel van de winst.

Een cv vereist minimaal één beherend vennoot en één commanditaire vennoot, maar er kunnen er ook meerdere van beide soorten zijn.

Oprichten van een cv

Het oprichten van een commanditaire vennootschap vereist geen tussenkomst van een advocaat of notaris. De beherend vennoot is verantwoordelijk voor de inschrijving van de cv in het KVK Handelsregister. Van de stille vennoten worden geen individuele gegevens vastgelegd. Bij de inschrijving wordt aangegeven hoeveel stille vennoten er zijn en welk bedrag of welke goederen zij inbrengen.

Daarnaast moet je bij het oprichten van een cv de ultimate beneficial owners (UBO’s) inschrijven in het UBO-register van KVK. UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van de cv. Bijvoorbeeld personen die voor meer dan 25% gerechtigd zijn tot het vermogen van de cv. Een cv kan één of meerdere UBO’s hebben.

Dus een cv of bv starten?

Het kiezen tussen een commanditaire vennootschap (cv) en een besloten vennootschap (bv) is een belangrijke stap. Bij het starten van je bedrijf wil je gelijk de juiste keuze maken. Maak het jezelf makkelijker. Zet de verschillen tussen beide rechtsvormen op een rij. Evalueer wat voor jou en je eventuele zakenpartner belangrijk is. 

Een handig hulpmiddel bij deze keuze is het vergelijken van de bv met de eenmanszaak en de bv met de cv. Belangrijk bij deze afweging is vooral de fiscale kant. Over het algemeen is een cv voordeliger bij lagere winsten, terwijl een bv pas gunstig wordt vanaf een winst van ongeveer 100.000 euro per beherende vennoot.

Doe goed onderzoek en overleg met professionals (zoals CijferAdvies). Zij kunnen je adviseren op het gebied van financiën en juridische zaken. Deze zaken spelen een belangrijke rol. Alleen heb je misschien niet alle kennis in huis. Dan kun je moeilijker de rechtsvorm kiezen die het beste aansluit bij jouw bedrijfsdoelen en financiële situatie. En je wilt toch een een stevig fundament voor een succesvolle onderneming. Dus ga je een CV of BV starten?

Categorieën
news Uncategorized

Stappenplan voor startende zzp’er in de zorg

Overweeg je om als zzp’er in de zorg of verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er) aan de slag te gaan? Dan is het essentieel om goed voorbereid van start te gaan. Als zzp’er in de zorg ben je niet alleen zorgverlener, maar ook ondernemer. Je dient een administratie bij te houden en je te houden aan specifieke wetten en regels. In dit stappenplan lees je hoe je jezelf goed kunt voorbereiden op het starten van je eigen bedrijf.

Ben je wijkverpleegkundige? Dan kun je ook gebruik maken van deze stappen:

Table of Contents

1. Ondernemingsplan opstellen

Voordat je van start gaat als zzp’er in de zorg, is het raadzaam om een ondernemingsplan op te stellen. Hierin beschrijf je onder andere wie je bent en waarom je ondernemer wilt worden. Welke kwaliteiten heb je? Sluit je aanbod aan bij de doelgroep die je voor ogen hebt? Door dit op te schrijven geef je richting aan je onderneming en kun je de stappen makkelijker volgen.

2. Financieel plan maken

Maak een financieel plan om te bepalen of je als zzp’er in de zorg voldoende kunt verdienen om van te leven. Bepaal hierbij ook je uurtarief en check de zorgtarieven voor PGB-houders als je vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) wordt betaald. Deze tarieven kun je vinden bij de gemeente of verzekeraar. Is je tarief te hoog, dan zal je cliënt een deel zelf moeten betalen. Dat kan je opdrachten kosten.

Je krijgt als je Wlz-zorg levert of betaald wordt vanuit een PGB maximaal 40 uur uitbetaald. Ook speelt de wet die jouw geleverde zorg betaald een rol. Vaak wordt dit uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald.

3. BIG-registratie regelen

Als verpleegkundige registreer je je in het BIG-register. Dit registratienummer dien je bekend te maken op alle plekken waar je je naam en beroep vermeldt voor je bedrijf. Je hoeft je als VIG’er niet te registreren in het BIG-register.

4. Inschrijven bij KVK

Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel (KVK) als startende zpp’er in de zorg. Voor verpleegkundigen en VIG’ers is de SBI-code: 86919, en voor wijkverpleegkundigen is de SBI-code: 88101.

5. Aanvragen van eHerkenning

Voor je aanmelding bij het Zorgaanbiedersportaal heb je eHerkenning nodig. Dit is niet nodig als je alleen zorg verleent vanuit de Wmo.

6. Aanmelden bij het Zorgaanbiedersportaal

Het is verplicht vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) om je aan te melden bij het zorgaanbiedersportaal als nieuwe zorgaanbieder. Op die manier ben je bekend als zpp’er in de zorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

7. Voldoen aan de Wkkgz

Voldoe aan de eisen die opgesteld zijn in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je moet lid zijn van een branchevereniging en een klachtenfunctionaris aanstellen. Werk je alleen vanuit de Wmo of Jeugdwet? Dan hoeft het weer niet. Dan gelden de eisen van de gemeente waarin je zorg verleent.

8. Aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan, zodat je deze aan je opdrachtgevers kunt laten zien. Deze kan door de brancheorganisatie vergoed worden. Je ontvangt de VOG meestal binnen een tot vier weken.

9. Aanvragen van een keurmerk

Hoewel niet wettelijk verplicht, kan het aanvragen van een keurmerk je professionaliteit als ondernemer in de zorgsector benadrukken. Het aanvragen kost wel geld.  Er zijn twee keurmerken die van belang kunnen zijn:

  • KIWA: Een keurmerk voor zzp’ers in de (thuis)zorg.
  • HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Duurder dan KIWA. Ook uitgebreider om te ontvangen en is langer geldig: drie jaar.

10. Aanvragen van een AGB-code

Vraag een Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB-code) aan. Hierdoor kun je de zorg die je verleent declareren bij zorgverzekeraars. Dit doe je bij Vektis. De aanvraag invullen kost ongeveer 20 minuten. Er gaan vijf dagen overheen voordat je de code ontvangt. Ook als er iets wijzigt in je situatie kan dat gevolgen hebben. Dus je moet regelmatig je registraties controleren.

11. Lever je verplichte of onvrijwillige zorg?

Controleer of je verplichte of onvrijwillige zorg levert en volg de vereisten van de Wet zorg en dwang (Wzd). Volg daarvoor een ander stappenplan van de Wzd en registreer je bij het locatieregister.

12. Hoe houd je een cliëntendossier bij?

Bedenk hoe je cliëntendossiers wilt bijhouden. Zorg ervoor dat cliënten hun gegevens digitaal kunnen bekijken en beheren. Iedere cliënt heeft een eigen dossier over zijn gezondheid en begeleiding.

13. Administratieve zaken regelen

Als ondernemer in de zorg dien je ook je administratie bij te houden. Dit omvat onder andere het bijhouden van cliëntendossiers, financiële administratie en belastingaangiften. Zorg ervoor dat je goed georganiseerd bent en voldoet aan de wettelijke vereisten.

14. Btw-plicht controleren

Controleer of je btw-plichtig bent en of je btw-aangifte moet doen. Dit kan afhangen van verschillende factoren, zoals het type zorg dat je levert en of je via een bemiddelingsbureau werkt. Ben je btw-plichtig? Dan kan het inschakelen van een boekhouder gunstig zijn.

15. Werkrelatie en algemene zaken regelen

Regel samen met je opdrachtgevers de werkrelatie en zorg ervoor dat je schijnzelfstandigheid voorkomt. Samen met je opdrachtgevers ben je verantwoordelijk voor de werkrelatie die jullie aangaan. Voorkom schijnzelfstandigheid en houd je aan de wet DBA.

16. Regel je algemene zaken en verzekeringen

Regel algemene zaken voor startende ondernemers, zoals het opstellen van algemene voorwaarden, het afsluiten van verzekeringen en het bijhouden van je bedrijfsadministratie. Welke verzekeringen verplicht zijn voor jou check je hier.

Door ook deze stappen toe te voegen aan je voorbereiding, ben je uitstekend voorbereid om als zelfstandig verpleegkundige of VIG’er aan de slag te gaan in de zorgsector.