Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van CijferAdvies.

Actueel

BTW

Hof kraakt meldplicht onjuiste BTW-aangifte

19 juli 2018

Een organisatie die te veel of te weinig BTW opgeeft, moet dat verplicht melden bij de Belastingdienst. Doet zij dat niet, dan kan dat aardig in de papieren lopen. De fiscus kan namelijk zowel een boete opleggen voor de foute aangifte als voor het niet melden daarvan. Maar wat het gerechtshof in Den Bosch betreft,…

Lees verder
informatiebeschikking

Eerst vragen en dan pas een informatiebeschikking

19 juli 2018

Voldoet een belastingplichtige niet aan zijn informatieverplichting, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking afgeven. Komt deze onherroepelijk vast te staan dan geldt er een omkering en verzwaring van de bewijslast. Volgens Rechtbank Den Haag houdt een informatiebeschikking echter niet stand voor zover daarin om niet eerder gevraagde informatie wordt gevraagd. Een dga bezat tot medio…

Lees verder
btw-nummer

Fiscus overtreedt privacywet met gebruik BSN in BTW-nummer

12 juli 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat de Belastingdienst de privacywet overtreedt omdat hij het burgerservicenummer (BSN) gebruikt in het BTW-nummer van ondernemers die een eenmanszaak hebben. Ondernemers met een eenmanszaak hebben/krijgen als ze ondernemer voor de BTW (tool) zijn/worden een BTW-nummer van de Belastingdienst. Dit nummer bestaat onder andere uit hun BSN-nummer. Volgens de…

Lees verder
ondernemers

Rijk, provincies en gemeenten betalen rekeningen ondernemers sneller

12 juli 2018

Door ondernemers ingediende rekeningen bij de Rijksoverheid, de provincies en bij gemeenten worden steeds sneller en beter voldaan. Dit blijkt uit de cijfers over 2017 uit de Monitor Betaaltermijnen Overheid, die jaarlijks wordt uitgevoerd. Afgelopen jaar betaalde het Rijk 95,8% van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen. Het ministerie van Economische…

Lees verder
urenstaat

Urenstaat op detailniveau nodig voor S&O-aftrek

5 juli 2018

Als een ondernemer in de aangifte de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) claimt, kan de inspecteur vragen om een gedetailleerde urenstaat ter onderbouwing. Is die urenstaat niet aanwezig, dan is het terecht dat de aftrek wordt geschrapt. Dit heeft rechtbank Noord-Nederland onlangs aangegeven. De S&O-aftrek geeft ondernemers die aan de voorwaarden voldoen een fiscaal…

Lees verder
handboek loonheffingen

Nieuwe pdf Handboek Loonheffingen 2018 online

5 juli 2018

De Belastingdienst heeft de juli-editie van het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In de nieuwe pdf staan onder meer wijzigingen die betrekking hebben op de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) en het uitstel van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). In het tweede kwartaal van 2018 heeft de Belastingdienst een paar wijzigingen aan het Handboek Loonheffingen doorgevoerd.…

Lees verder
administratiekantoor

Een dagje Spakenburg

2 juli 2018

CijferAdvies staat niet alleen voor samenwerken, maar ook voor verbondenheid. Tijdens het zomeruitje dit jaar kwam dit goed naar voren. Allereerst zijn we gaan varen met een botter over het Gooimeer. Vervolgens hebben we Spakenburg verder leren kennen in het museum. De vestigingen hebben een bijzonder mysterie op mogen lossen. Tijdens deze speurtocht is er veel…

Lees verder
accountancywet

Nieuwe accountancywet door Eerste Kamer afgehamerd

28 juni 2018

De Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties is aangenomen door de Eerste Kamer en bekendgemaakt in de Staatscourant. Het wetsvoorstel, dat er onder andere toe moet leiden dat accountantscontroles verbeteren, werd als hamerstuk afgedaan. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2018. De nieuwe aanvullende wet gaat in op governance van accountantsorganisaties en de bevoegdheden van de AFM.…

Lees verder
monumentenaftrek

Monumentenaftrek wordt per 2019 subsidieregeling

28 juni 2018

Bij de Tweede Kamer was in 2016 al een wetsvoorstel ingediend waardoor de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere rijksmonumentenpanden omgezet zou worden in een subsidieregeling. Deze omzetting werd steeds uitgesteld maar zoals het er nu uitziet zal de nieuwe regeling per 2019 in werking treden. Op Prinsjesdag 2016 kondigde de staatssecretaris van destijds aan…

Lees verder
energie

Energie-investeringsaftrek teruggeschroefd naar 45%

20 juni 2018

Het aftrekpercentage voor de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat in 2019 omlaag naar 45%. Dat is flink minder dan de 54,5% van dit jaar, maar volgens het kabinet is het percentage nog steeds hoog genoeg om ondernemers te prikkelen om energie te besparen. De EIA (tool) moet ondernemingen stimuleren om te investeren in duurzame energie. Als zij…

Lees verder
Mia Koppens

Interesse in CijferAdvies?

Wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Laat dan hieronder je naam en telefoonnummer achter, dan bel ik je z.s.m. terug.

Invalid Email
Invalid Number