Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van CijferAdvies.

Actueel

Meer tijd voor administratieve verplichtingen WAB

12 december 2019

Werkgevers krijgen meer tijd om aan de administratieve verplichtingen van de WAB te voldoen. Om te voldoen aan de verplichtingen voor de lage premie WW, krijgen ondernemers respijt tot 1 april 2020. Een van de maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een premiedifferentiatie naar arbeidsovereenkomst voor de WW. Deze premiedifferentiatie komt in…

Lees verder

Eerst verlies lijden, dan pas beschikking opeisen

11 december 2019

Wie per saldo een positief inkomen uit werk en woning geniet, kan niet van de inspecteur verlangen dat hij een verliesvaststellingsbeschikking opstelt. Laat staan dat die belastingplichtige een dwangsom vordert vanwege het uitblijven van een verliesverrekening. Verlies uit onderneming Soms zit het een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) niet mee en behaalt hij een negatieve…

Lees verder
hypotheekrente

Fiscale ‘spaarprikkels’ voor dga beperken?

10 december 2019

Het Nederlandse bedrijfsleven blijft gretig sparen. In vergelijking met het grootbedrijf keert het midden- en kleinbedrijf weinig winst uit, zo heeft De Nederlandsche Bank (DNB) uitgezocht. Als verklaring wijst de toezichthouder ook op directeuren-grootaandeelhouders (dga’s), die nu geprikkeld worden om het geld in de bv te houden. Nederlandse ondernemingen potten behoorlijk wat winst op, zo…

Lees verder

Compensatieregeling kinderopvang gepubliceerd

9 december 2019

Staatssecretaris Snel heeft het besluit dat de compensatie voor ouders waarvan de kinderopvangtoeslag is stopgezet of teruggevorderd gepubliceerd in de Staatscourant. Men gaat er van uit dat de ouder die een vooraankondiging ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen een aanvraag voor compensatie heeft ingediend. De compensatie is voor ouders ten aanzien waarvan de Belastingdienst/Toeslagen correctiebesluiten over de…

Lees verder

Kwade bedoeling plus correcte uitkomst is vrijspraak

5 december 2019

Als een ondernemer opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting indient om btw terug te vragen waar hij geen recht op heeft, kan hij in ernstige gevallen een strafrechtelijke boete krijgen. Als de fiscus echter beleidsmatig de onterechte vooraftrek niet naheft, mag de strafrechter evenmin een boete opleggen, aldus advocaat-generaal P.J. Wattel. Een B.V. had prepaid telefoonkaarten ingekocht…

Lees verder

Verschillende huishoudens verhinderen uitzendregeling

4 december 2019

Op basis van de uitzendregeling kan een woning in Nederland voor de uitgezonden eigenaar als eigen woning blijven kwalificeren. Als gedurende de uitzendregeling een meerderjarig kind van de eigenaar na het volgen van een studie de woning bewoont, zal volgens Hof Den Bosch doorgaans niet zijn voldaan aan de voorwaarden van de uitzendregeling. Een militair…

Lees verder

Afwijkingen in merendeel van jaarrekeningcontroles

3 december 2019

Uit een steekproef blijkt dat accountants in 63% van uitgevoerde jaarrekeningcontroles afwijkingen constateerden. Deze bevindingen leidden ook tot een aanpassing van de jaarcijfers. De steekproef was gehouden onder 467 geanonimiseerde controleopdrachten van 4 kantoren die controles uitvoeren voor organisaties van openbaar belang (oob’s). Het doel van de controlewerkzaamheden van de accountant is vaststellen of de…

Lees verder

Phishing en bankpasfraude neemt weer hoge vlucht

2 december 2019

Uit fraudecijfers van de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse vereniging van banken blijkt dat de schade door fraude met bankpassen en phishing via sms, WhatsApp, Messenger en e-mail in de eerste helft van 2019 met een derde is toegenomen. Eerder bleek uit een onderzoek van dezelfde partijen dat de totale schade door fraude in het…

Lees verder

Horen, zien en betalen

28 november 2019

Voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet geldt een bezitstermijn van vijf jaar. Wordt voor een juridische splitsing middellijk 49% meer dan vijf jaar in alle deelnemingen gehouden en na die splitsing 100% middellijk in een bepaalde deelneming gehouden? Dan geldt de bedrijfsopvolgingsregeling bij middellijke schenking van die deelneming slechts voor 49%. Moeder bezat via haar…

Lees verder

Overtuig met getuigen

27 november 2019

In fiscale procedures kan een belanghebbende proberen zijn standpunten meer aannemelijk te maken door getuigen op te roepen. De belanghebbende kan de rechter ook verzoeken om ambtshalve getuigen op te roepen. De rechter zal doorgaans dit verzoek afwijzen als de belanghebbende geen moeite heeft gedaan om de getuigen zelf op te roepen. De uitnodiging aan…

Lees verder
Centrale organisatie

Interesse in CijferAdvies?

Wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Laat dan hieronder je naam en telefoonnummer achter, dan bel ik je z.s.m. terug.

Invalid Email
Invalid Number