Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van CijferAdvies.

Actueel

belastingschulden

Einde aan automatische vordering kleine belastingschulden

14 februari 2019

Er komt nog dit jaar een einde aan het toepassen van overheidsvorderingen door de Belastingdienst bij mensen met problematische schulden. Momenteel vormt deze wijze van invordering, waarbij de Belastingdienst automatisch bedragen tot € 500 mag afschrijven van de rekening van een belastingschuldige, een groot probleem voor mensen met schulden. Zij kunnen hierdoor te weinig geld…

Lees verder
financieringsregeling

Drie financieringsregelingen met vijf jaar verlengd

14 februari 2019

Het Innovatiekrediet, de Seed Capital-regeling en de Vroegefasefinanciering worden met vijf jaar verlengd. Deze regelingen zijn bedoeld voor het mkb en start-ups die geld zoeken voor innovatie en groei, en op geen andere manier toegang kunnen krijgen tot financiering. In haar brief aan de Tweede Kamer deelde staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat mee…

Lees verder
btw-aangifte

BTW-aangifte Mijn Belastingdienst mogelijk niet verstuurd

8 februari 2019

De Belastingdienst stelt vast dat in een aantal gevallen de btw-aangifte wel is ingevuld, maar nog niet is verzonden bij ondernemers die gebruik maken van het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dit komt omdat deze gebruikers een belangrijke handeling vergeten zijn. Om btw-aangifte via het portaal te kunnen doen, moet de gebruiker inloggen met DigiD.…

Lees verder
financieringsmonitor

Financieringsmonitor van CBS toont financieringsbehoefte mkb

1 februari 2019

Bijna een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft behoefte aan externe financiering. Hoe groter de onderneming is, hoe groter de behoefte, althans tot aan de grens van 250 werknemers. Het grootbedrijf heeft juist minder behoefte aan externe financiering, zo blijkt uit de Financieringsmonitor die het Centraal Bureau voor de Statistiek…

Lees verder
btw-besluit

Onderdeel btw-besluit wordt aangepast

1 februari 2019

Per 1 januari 2019 heeft het Kabinet het verlaagde btw-tarief verhoogd van 6 naar 9 procent. Deze maatregel heeft gevolgen voor ondernemers die aan hun werknemers eten en drinken verkopen tegen een gereduceerde prijs. Wettelijk is bepaald dat dit kostenvoordeel niet meer mag zijn dan € 227 per werknemer per jaar. De ondernemer berekent een…

Lees verder
loonaangifte

LKV en LIV deze maand in loonaangifte 2018 verwerken

25 januari 2019

Elk jaar moet de werkgever uiterlijk 31 januari de laatste loonaangifte over het vorige kalenderjaar indienen. Het is zaak om dit juist en volledig te doen, omdat hieruit valt af te leiden of uw organisatie recht heeft op tegemoetkomingen. De gegevens uit de aangifte loonheffingen over 2018 gebruikt de Belastingdienst onder andere voor het toekennen…

Lees verder
vrijstelling schenkbelasting

Ook vrijstelling schenkbelasting voor voorgeschoten kosten

25 januari 2019

Verricht iemand onderhoudskosten voor zijn eigen woning en ontvangt hij nadien een schenking? Dan is een beroep op de tijdelijke verruimde vrijstelling schenking eigen woning in 2013 mogelijk, mits de betaling van de schenking kan worden aangetoond en de betaling voor de kosten van de eigen woning kan worden aangetoond. Er is geen volgtijdelijk verband…

Lees verder
btw-aangifte

Voor berekening correctie BTW gemengd gebruik maar één methode gebruiken

18 januari 2019

Voor de berekening van de correctie van de BTW voor goederen en diensten die gemengd gebruikt worden, moet een belastingplichtige één methode kiezen. Of berekenen aan de hand van het werkelijk gebruik of de omzetverhouding hanteren, maar hij mag dus niet beide toepassen. Een BTW-ondernemer  kan niet alle voorbelasting aftrekken van goederen en diensten die…

Lees verder
belastingrente

Voorkom 8% belastingrente door vóór 1 mei om voorlopige aanslag VPB te vragen

11 januari 2019

Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting (VPB) die te laat zijn met het indienen van hun aangifte over 2018 kunnen een flinke rekening aan belastingrente verwachten. Het tarief is namelijk niet flauw: 8%. Die rekening valt te voorkomen door vóór 1 mei om een voorlopige aanslag over 2018 te vragen bij de Belastingdienst. Als het boekjaar van…

Lees verder
gemengde kosten

Pas bij een hoger bedrag gemengde kosten aftrekken in 2019

11 januari 2019

Ondernemers kunnen kosten van de winst aftrekken om belasting te besparen. Maar naast de categorie puur zakelijke kosten en de privékosten is er ook nog de afdeling ‘gemengde kosten’. Die zijn tot een grensbedrag niet aftrekbaar. Dit grensbedrag is dit jaar opgeschroefd van € 4.500 naar € 4.600. Bij gemengde kosten gaat het om kosten…

Lees verder
Centrale organisatie

Interesse in CijferAdvies?

Wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Laat dan hieronder je naam en telefoonnummer achter, dan bel ik je z.s.m. terug.

Invalid Email
Invalid Number