Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van CijferAdvies.

Actueel

Uitbreiding regeling groene beleggingen voor crowdfunding

10 oktober 2019

Door de voorgestelde wijzigingen voor de vermogensrendementsheffing neemt de stimulans om via alternatieve financieringsmethoden het MKB te financieren af. Dat is ongewenst. Daarom wordt voorgesteld de vrijstelling voor groene beleggingen uit te breiden naar alternatieve financieringsvormen voor het MKB. Bij de Algemene Financiële Beschouwingen is de motie van het lid Stoffer (SGP) aangenomen om de…

Lees verder

Per 2020 verplicht nieuw portaal voor loonaangifte

9 oktober 2019

Werkgevers die hun aangifte loonheffingen doen met het programma van de Belastingdienst, moeten per 2020 gebruik gaan maken van ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Tot 2020 mogen zij kiezen tussen het huidige programma en dit nieuwe portaal. Het nieuwe portaal is een online omgeving. Vanaf de eerste loonaangifte van 2020 moeten werkgevers er gebruik van maken als…

Lees verder

Schuldeisers beter beschermd bij turboliquidatie

9 oktober 2019

Bij een turboliquidatie krijgen schuldeisers meer mogelijkheden om te beoordelen of zij zijn benadeeld en of zij stappen kunnen nemen tegen de geliquideerde organisatie. Dat schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. De turboliquidatie – een snelle ontbinding zonder vereffening – is in 1994 wettelijk ingevoerd om misbruik van inactieve…

Lees verder

Overwerk creëert geen dienstbetrekking

8 oktober 2019

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument opgesteld rond het begrip oproep onder de Wet Arbeid in Balans. Uit dit kennisdocument blijkt dat een bij het overeenkomen van een vaste arbeidsomvang geen oproepovereenkomst ontstaat, zelfs niet als veel overwerk wordt verricht. Als werkzaamheden ten behoeve van een ander onder bepaalde omstandigheden worden…

Lees verder

Recordaantal starters in de eerste drie kwartalen van 2019

3 oktober 2019

10% meer starters, 1% meer stoppers en 2% meer faillietverklaringen KVK (Kamer van Koophandel) registreerde in de eerste drie kwartalen van 2019 10% meer starters, 1% meer stoppers en 2% meer faillietverklaringen dan in de eerste negen maanden van 2018. In de afgelopen vijf jaar werden er niet eerder zoveel starters in de eerste drie…

Lees verder

Nieuw BTW-identificatienummer voor eenmanszaak

2 oktober 2019

Eigenaren van eenmanszaken krijgen binnenkort een nieuw BTW-identificatienummer toegestuurd van de Belastingdienst. De ondernemer moet dit nummer vanaf 1 januari 2020 gaan gebruiken voor zijn zakelijke contacten. Hij zal dus factuurpapieren, internetsite en andere communicatiemiddelen voor die tijd moeten aanpassen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaf vorig jaar aan dat de Belastingdienst de privacywet overtreedt omdat hij…

Lees verder

Belegger niet gespaard bij nieuwe box 3

1 oktober 2019

De weerstand tegen het forfaitaire rendement van box 3 is de laatste tijd behoorlijk toegenomen. De Staatssecretaris is nu met een voorstel voor herziening van de vermogensrendementsheffing gekomen. Voor spaarders rekent het voorstel nu wel met een reëel rendement, maar voor overige bezittingen en schulden is dat maar zeer de vraag. De staatssecretaris is gekomen…

Lees verder

Bedrijfsoverdracht: tijdig voorsorteren levert geld op

30 september 2019

Bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging. Vroeg of laat krijgt elke ondernemer hier mee te maken. Geen bedrijfsoverdracht is hetzelfde. Bij een bedrijfsopvolging binnen de familie is schenking een optie, bij bedrijfsoverdracht buiten de familie is vaak het streven een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen. Er bestaan veel fiscaal interessante mogelijkheden om gunstig de onderneming over te…

Lees verder

Geen recht op 30%-regeling na studie/stage in Nederland

26 september 2019

Als een buitenlandse student in de 24 maanden vóór zijn tewerkstelling in Nederland al meer dan acht maanden in Nederland heeft gewoond, kan hij geen aanspraak maken op de toepassing van de 30%-regeling. Het volgen van een studie en stage in Nederland kan volgens Rechtbank Noord-Holland ook leiden tot een te lang verblijf in Nederland. Een…

Lees verder

Ondernemers betalen graag voor financieringsadvies

25 september 2019

Van Nederlandse ondernemers werkzaam in het middelgrote mkb heeft 35% moeite met het vinden van een degelijke, onafhankelijke adviseur voor externe financiering. Dit is de uitkomst van een onderzoek onder ondernemingen met meer dan 10 werknemers. Bijna 2/3e geeft aan extra te willen betalen voor extern financieringsadvies. Onder het middelgrote mkb vallen ondernemingen met een…

Lees verder
Centrale organisatie

Interesse in CijferAdvies?

Wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Laat dan hieronder je naam en telefoonnummer achter, dan bel ik je z.s.m. terug.

Invalid Email
Invalid Number