Categorieën
news Uncategorized

Belastingdienst kampt met capaciteitstekort voor innen coronabelastingschulden

Volgens de Algemene Rekenkamer staat de Belastingdienst voor een uitdaging: het innen van de resterende coronabelastingschulden. Deze schulden bedragen maar liefst €5,7 miljard. Tijdens de coronapandemie kregen bedrijven en zzp’ers voor een totaalbedrag van €40 miljard aan belastinguitstel, wat destijds cruciaal was voor veel ondernemers om te overleven. Hoewel ondernemers inmiddels zo’n €26 miljard hebben afgelost, blijft een aanzienlijk bedrag onbetaald.

Te weinig capaciteit

Het ontbreekt de Belastingdienst echter aan voldoende capaciteit om deze resterende coronabelastingschulden effectief aan te pakken. De openstaande coronaschulden variëren sterk per onderneming; van €8 tot maar liefst €1,3 miljard. Voornamelijk mkb-bedrijven en zzp’ers in branches zoals de detailhandel, bouw en onderzoek en advies worden hierdoor getroffen. Al voor de uitstelregeling was duidelijk dat een deel van deze schulden mogelijk oninbaar zou zijn. De minister van Financiën ging destijds uit van een bedrag van €2,5 miljard.

Lage prioriteit voor toezicht

Het gebrek aan capaciteit heeft als gevolg dat toezicht momenteel de laagste prioriteit heeft. Dit betekent dat er nauwelijks dwangmaatregelen worden genomen na het versturen van een dwangbevel. Daarnaast beperkt het personeelstekort de mogelijkheid om maatwerk te bieden aan mkb’ers en zzp’ers. Hierdoor bestaat het risico dat ondernemers dieper in de schulden raken, omdat ze zich minder houden aan belastingwet- en regelgeving.

Kunstmatig overeind blijven geen oplossing

Hoewel coulante regelingen kunnen helpen om financieel gezonde ondernemers overeind te houden, kan dit in combinatie met capaciteitstekorten bij de Belastingdienst ook leiden tot het langer kunstmatig overeind houden van niet levensvatbare bedrijven. Staatssecretaris Van Rij erkent de conclusies uit het rapport en geeft aan op termijn invorderingsmaatregelen te willen nemen tegen ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Bron: Algemene Rekenkamer, 6 februari 2024

Categorieën
news Uncategorized

Kleine ondernemer mist professioneel klankbord

Leeuwarden, 3 november 2023 – CijferAdvies opent een gratis spreekuur voor de kleine ondernemer in Leeuwarden en omgeving. Zo hopen zij een bijdrage te leveren aan gezond ondernemerschap in tijden van economische uitdagingen. Juist als het minder gaat met de ondernemer verandert de rol van boekhouder naar financiële huisarts.

De kleine ondernemer, zoals zzp’ers en mkb-ondernemers, mist vaak een professioneel klankbord om inzicht te krijgen in hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Ze zijn vaak gefocust op directe inkomsten en besteden minder aandacht aan hun financiële huishouding. Toch is dit aspect van het ondernemerschap essentieel. Vooral gezien de veranderende wetgeving met betrekking tot zaken als pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarnaast spelen persoonlijke factoren zoals toeslagen, woningtekorten en familieomstandigheden een rol in het leven van ondernemers, waarbij een klankbord zeer wenselijk is.

CijferAdvies heeft zich ontwikkeld als een financiële huisarts voor ondernemers. Hoewel financiële kwesties vaak aan bod komen in de administratie, zijn er tal van andere onderwerpen die onbesproken blijven. Uit gesprekken met ondernemers is gebleken dat traditionele accountants zich vaak te veel richten op cijfers en te weinig op persoonlijk ondernemersadvies. Met de groei van het aantal kleine zelfstandigen, naar c.a. 1,3 miljoen zzp’ers, is er vooral behoefte aan een plek waar ze een luisterend oor en professioneel advies vinden.

CijferAdvies vestigt zich vanaf 1 november in Leeuwarden om ondernemers te ondersteunen bij hun administratie en ondernemersvraagstukken. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een eerste gratis advies door een e-mail te sturen naar i.bejjati@cijferadvies.nl. Het spreekuur wordt gehouden in het kantoorpand op Sophialaan 1A in Leeuwarden, van maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur op afspraak.

Kleine ondernemer mist klankbord
Imad el Bejjati en Mia Koppens - eigenaren CijferAdvies Leeuwarden
Categorieën
news Uncategorized

Omzetverlies aanpakken: 7 praktische tips voor ondernemers

Veel ondernemers hebben helaas de harde realiteit van omzetverlies moeten doorstaan. Klanten blijven weg, rekeningen stapelen zich op, en financiële zorgen nemen toe. Als jij je hierin herkent, ben je niet alleen. Het goede nieuws is dat er manieren zijn om deze uitdagingen aan te gaan en je bedrijf weer op de weg naar herstel te zetten.

In dit artikel delen we zeven praktische tips om omzetverlies aan te pakken en je bedrijf weer financieel gezond te maken. Deze adviezen helpen je om grip te krijgen op de situatie, verlies om te buigen naar winst en je bedrijf te laten floreren. Voor ernstige gevallen is er de Intensive Care voor Ondernemers van CijferAdvies.  

Lees verder om te ontdekken hoe je deze stappen kunt inzetten en je zo de wind weer in de zeilen krijgt.

1. Breng je huidige situatie in kaart

Bekijk de bedrijfssituatie van nu. Gebruik hiervoor de KVK Zwaar weer routewijzer of ga het gesprek aan met je boekhouder. Met de routewijzer ontdek je of er voor je bedrijf nog kansen liggen voor financieel herstel. Geef antwoord op de vragen en gebruik het stappenplan dat bij je bedrijf past.

De Toekomstcheck laat zien hoe je bedrijf er financieel voor staat. En geeft een voorspelling voor de komende twaalf maanden.  Wil je meer inzicht in je financiën? Dan kun je altijd bellen met je CijferAdviseur.

2. Zie omzetverlies voor wat het is

Pieker je ’s nachts en blijf je maar malen over de toekomst van je bedrijf? Vaak begint financieel herstel met het simpelweg erkennen van de problemen. Het is cruciaal om je geldzorgen serieus te nemen. Als ze terecht zijn, is het tijd om actie te ondernemen. Het aanpakken van financiële zorgen voorkomt bijvoorbeeld dat de bank je krediet opeist.

3. Er is meer mogelijk dan je denkt

Houd je blik op de horizon gericht. Je kunt dit alleen doen of samen met een ervaren kapitein, oftewel een externe adviseur. Misschien zijn er nog marktkansen die je gemist hebt? De wind kun je niet veranderen, maar je zeilen kun je nog verzetten. Door middel van een nieuw verdienmodel bijvoorbeeld.

Er is ook veel te regelen met bestaande kredieten, crediteuren en alternatieve financiering. Duik niet te snel in de schuldsanering. Er is meer mogelijk dan je denkt. Vervolgens zijn er nog regelingen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz is er om inkomstenondersteuning of een lening af te sluiten. Raadpleeg je boekhouder bij vragen.

4. Laat schulden niet uit de hand lopen

Schulden kunnen hardnekkig zijn. Ze verdwijnen ook niet vanzelf. Onze Intensive Care voor ondernemers bij CijferAdvies staat klaar voor de meest urgente situaties. We kunnen je een begeleid traject op maat aanbieden, aangepast aan jouw specifieke situatie. Onze gespecialiseerde adviseurs staan tot je beschikking om samen met jou de meest geschikte aanpak te bepalen.

Daarnaast hebben we verschillende juridische instrumenten tot onze beschikking, zoals de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met behulp van deze regeling kunnen we schulden herstructureren terwijl je bedrijfsactiviteiten gewoon doorgaan. Als er een akkoord wordt bereikt via de WHOA, kun je met een frisse start verder gaan.

Als je liever je bedrijfsactiviteiten onveranderd voortzet, biedt een ‘Minnelijk Traject‘ een alternatieve route. Dit traject is ontworpen om je bedrijf stabiel te houden in financieel zwaar weer. Als echter blijkt dat deze aanpak niet leidt tot de gewenste resultaten, kun je altijd terugvallen op de ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)‘. Dit is vaak de beste keuze voor ondernemers met een eenmanszaak, vof, cv of maatschap en biedt de mogelijkheid om je schulden gecontroleerd af te wikkelen zonder faillissement.

5. Vraag uitstel aan

Ademruimte is kostbaar. Het geeft je de tijd om bepaalde zaken om te gooien. Die tijd kan het verschil maken tussen faillissement of een herstart. Kun je bijvoorbeeld na de belastingaangifte andere belastingen niet betalen? Dan is het aanvragen van uitstel of een betalingsregeling verstandig. Het is van cruciaal belang om je belastingaangifte tijdig in te dienen. Dit voorkomt onnodig hoge schattingen en boetes. Als je je medewerkers niet meer kunt voorzien van hun loon, is het belangrijk om betalingsonmacht bij het UWV te melden. Wees op tijd, zo voorkom je verdere problemen.

6. De levensvatbaarheid van je bedrijf beoordelen

Als de problemen zich blijven opstapelen, is het tijd om te beoordelen of je bedrijf nog levensvatbaar is. De beslissing om te stoppen met ondernemen is nooit gemakkelijk. Toch is het verstandig om deze optie serieus te overwegen als de vooruitzichten voor je bedrijf somber blijven. Als je tot de conclusie komt dat je bedrijf niet langer levensvatbaar is, is het belangrijk om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Ook hier zijn er vaak meer mogelijkheden dan je denkt.

7. Aarzel niet en vraag om hulp!

Het is slim om financiële problemen niet te lang te laten voortduren. Wanneer schulden blijven oplopen, wordt terugbetalen steeds ingewikkelder. Wacht daarom niet langer en zoek nu hulp bij je financiële problemen. CijferAdvies staat klaar om je te ondersteunen en samen met jou de beste oplossing voor je bedrijf te vinden. Neem vandaag nog contact met ons op en zet de eerste stap naar financieel herstel.

Categorieën
news Uncategorized

Coronabelastingschulden blijven een zorg voor kleine bedrijven

Kleine en middelgrote ondernemingen zoeken steeds vaker hulp bij de Belastingdienst, want zij worstelen met het afbetalen van hun belastingschuld. Staatssecretaris Van Rij werpt licht op de actuele situatie rondom coronabelastingschulden.

De vooruitzichten geven aanleiding tot bezorgdheid: we verwachten dat in de nabije toekomst meer bedrijven een beroep zullen doen op saneringsverzoeken en het aantal faillissementen zal stijgen. Het midden- en kleinbedrijf kampt het meest met betaalachterstanden.

Op 25 september 2023 bedroeg de openstaande schuld in de betalingsregeling nog €13,2 miljard, wat ongeveer 28% is van het oorspronkelijke bedrag waarvoor uitstel was verleend. Er is een groep van 27.000 ondernemers die nog niks hebben afgelost. Deze groep heeft ook nog geen concrete hulpvraag gesteld aan de Belastingdienst of hulpverlenende organisaties. Een deel heeft ook meerdere betalingstermijnen gemist. Een kleinere groep heeft de regeling verloren vanwege het niet nakomen van hun lopende verplichtingen. Later in oktober 2023 verwachten worden er nog eens ongeveer 8.000 intrekkingen verwacht.

Achterstanden in de coronabetalingsregeling

Elf maandelijkse aflossingstermijnen zijn verstreken sinds het begin van de betalingsregeling. Op 1 oktober 2023 hebben ongeveer 60.000 ondernemers (23%) in de coronabetalingsregeling betalingsachterstanden. Staatssecretaris Van Rij doet een oproep aan deze ondernemers die tot nu toe geen actie hebben ondernomen, om contact op te nemen met de Belastingdienst of andere hulpverlenende organisaties voor mogelijke ondersteuning.

Medio november 2023 ontvangt een nieuwe groep van 30.000 ondernemers een waarschuwingsbrief. Dat heeft te maken met structurele betalingsachterstanden in de coronabetalingsregeling of nieuwe verplichtingen. Ze moeten binnen 14 dagen actie ondernemen om intrekking van de coronabetalingsregeling te voorkomen. De brief benadrukt dat ondernemers in alle fasen, inclusief na het dwangbevel, nog steeds hulp kunnen vragen.

Saneringsverzoeken en ontbrekende informatie

Bij saneringsverzoeken van ondernemingen met betalingsproblemen merkt de Belastingdienst op dat in veel gevallen niet alle benodigde gegevens worden verstrekt. De Belastingdienst neemt een soepele houding aan bij de beoordeling van saneringsverzoeken. Ze kunnen alleen niet meewerken aan verzoeken van bedrijven die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden in de regelgeving.

De Intensive Care voor ondernemers met schulden

CijferAdvies staat klaar om ondernemers te ondersteunen die worstelen met coronabelastingschulden. Onze missie is om te laten zien dat faillissement niet altijd de enige optie is. Vaak zijn er meer mogelijkheden dan ondernemers zich realiseren. Met de juiste begeleiding en een doordachte aanpak, kunnen bedrijven hun financiële gezondheid herstellen en een solide toekomst opbouwen. We fungeren als de financiële huisarts voor ondernemers, bieden inzichten, advies en ondersteuning om hen door deze uitdagende tijden te loodsen en te helpen hun onderneming nieuw leven in te blazen. Wacht niet tot het te laat is, neem contact met ons op en ontdek wat er voor jouw bedrijf mogelijk is.

Bron: Kamerbrief Stand van zaken coronabelastingschuld, nr. 2023-0000230436, Ministerie van Financiën, 16 oktober 2023