Categories
news Uncategorized

Met een sluitende rittenregistratie ben je goed op weg

Werknemers of ondernemers die in een auto van de zaak rijden kunnen onder de bijtelling uitkomen als zij bewijzen dat er minder dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak is gereden. Dit kan onder meer door een sluitende rittenregistratie bij te houden. Wat komt daar bij kijken?

Alleen als een auto van de zaak op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt wordt, mag de werkgever de fiscale bijtelling (infographic) voor privégebruik achterwege laten. Voorwaarde is dat er een sluitende rittenregistratie bijgehouden wordt of je moet op een andere manier geen of beperkt privégebruik aantonen. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever of ondernemer. Het is dan ook verstandig om daar voor de aanschaf over na te denken. Een pen en papier systeem in de auto wordt nog veel gebruikt. Op basis van de kilometerstand houd je dan alles bij. Maar tegenwoordig zijn er ook gewoon apps en technologische oplossingen beschikbaar.

Aan welke vereisten voldoet een sluitend bewijs?

De Belastingdienst controleert streng op de auto van de zaak. Als blijkt dat een rittenregistratie niet klopt zal de fiscus bij de werkgever gaan naheffen en daar kunnen ook boetes bij komen kijken. Nou op die manier wil jij het jaar niet afsluiten. Dus zorg ervoor dat de sluitende rittenregistratie goed bijgehouden wordt. BV Rendement heeft een goede tool waar informatie in te vinden is over de bewijslast en regels.

Je kunt ook gebruik maken van je online boekhoudprogramma in sommige gevallen. Het is helemaal handig als je dit in overleg met je boekhouder doet, want dan kan het ontzettend snel geboekt worden. En natuurlijk zijn er ook apps beschikbaar die de km bijhouden op basis van route en navigatiesystemen.

Ook rol spelen bij BTW

De rittenregistratie kan naast dat het voor de loonheffingen speelt ook een rol spelen bij de BTW. Een ondernemer voor de BTW moet namelijk een correctie voor de auto van de zaak voor privégebruik opnemen in de laatste BTW-aangifte van het jaar. Hiervoor kan hij een sluitende kilometerregistratie gebruiken of een forfait hanteren. Het opstellen van deze registratie kan goedkoper uitpakken voor de BTW.  Meer over deze correctie is hier (verdiepingsartikel) te lezen.

Bron: BV Rendement

Categories
news Uncategorized

Wat houdt self-billing in voor zowel de opdrachtgever als de zzp’er?

Bij self-billing is het niet de zzp’er die de factuur opmaakt, maar de opdrachtgever. Hoe werkt dat dan precies, wat zijn de fiscale spelregels en waarom zou je daarvoor kiezen? Peter Bargon van ZP-desk legt het uit.

Self-billing wordt ook wel ‘reversed billing’ of ‘reverse billing’ genoemd. Hierbij wordt het facturatieproces omgedraaid en dat houdt in dat niet de zzp’er de factuur opmaakt, maar de opdrachtgever.

In het gebruikelijke proces stuurt de zzp’er de factuur naar de opdrachtgever en kan de opdrachtgever pas na ontvangst van de factuur controleren of de factuur goed is opgesteld. Als de factuur niet klopt dan moet er achteraf gecorrigeerd worden. De zzp’er dient twee correctiefacturen te maken, namelijk een creditfactuur voor de foutieve factuur en een nieuwe correcte factuur. Beide facturen moeten dan naar de opdrachtgever worden gestuurd.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat facturen inhoudelijk niet juist zijn. Dit komt omdat zzp’ers zelfstandig hun eigen facturen opstellen en versturen. Omdat administratief werk voor veel zzp’ers niet hun specialisatie is, zijn deze facturen foutgevoelig. Het komt zelfs nog voor dat ingestuurde facturen niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Hoe werkt self-billing?

In de praktijk werkt self billing vrij eenvoudig. De zzp’er registreert de gewerkte uren in het softwaresysteem van de opdrachtgever. De contractafspraken, zoals het uurtarief, zijn vooraf in het systeem van de opdrachtgever vastgelegd. De zzp’er hoeft dus alleen maar de gewerkte uren in te voeren. De uren worden vervolgens gecontroleerd door de opdrachtgever en na goedkeuring wordt er automatisch een factuur gegenereerd.

Regels voor self-billing

De belastingdienst staat het gebruik van self-billing toe, mits aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • De opdrachtgever en de zzp’er hebben beiden ingestemd met het toepassen van self-billing.
 • Op de factuur staat vermeld: “Factuur uitgereikt door afnemer”.
 • De zzp’er blijft aansprakelijk voor de juistheid van de factuur die de opdrachtgever opstelt.
 • Als de opdrachtgever een incorrecte factuur opstelt, dient de zzp’er de opdrachtgever hier tijdig van in kennis te stellen. De opdrachtgever kan dan een correcte factuur opstellen of de zzp’er kan zelf een vervangende factuur maken.
 • De zzp’er blijft verantwoordelijk voor de betaling van btw aan de Belastingdienst.
 • De factuur voldoet aan alle wettelijke eisen.

Voor- en nadelen van self-billing

Het self-billing proces biedt zowel voordelen als nadelen voor zowel de opdrachtgever als de zzp’er.

Voordelen opdrachtgever:

 • De opdrachtgever is in control doordat de geregistreerde uren door de opdrachtgever kunnen worden gemonitord en, indien nodig, tijdig kan worden bijgestuurd. Verrassingen achteraf zullen minder voorkomen.
 • Het proces is efficiënter en de kans op fouten zeer gering door digitalisering en controle vooraf.
 • Het terugsturen van foutieve facturen naar zzp’ers en het verwerken van correctiefacturen zal nagenoeg niet meer voorkomen en kan dus een hoop administratieve rompslomp voorkomen.

Nadelen opdrachtgever:

 • De zzp’ers dienen hun gewerkte uren dagelijks of wekelijks (afhankelijk van de afspraak) in het systeem van de opdrachtgever te registreren. Als dit niet gebeurt dan is de opdrachtgever nog steeds niet in control.
 • De opdrachtgever die met self-billing werkt verplicht zzp’ers vaak in te stemmen met self-billing. Dat is op zich niet onlogisch, omdat de opdrachtgever bij uitzonderingen anders niet volledig in control kan zijn. De kans is echter aanwezig dat een gekwalificeerde zzp’er niet wil instemmen met self-billing en daarom niet kan worden ingehuurd.

Voordelen zzp’er:

 • De zzp’er hoeft zelf geen facturen meer te maken en het sturen van correctiefacturen behoort ook tot het verleden en dat scheelt veel tijd die besteed kan worden aan declarabele uren.
 • Facturen kunnen sneller worden betaald, omdat er achteraf geen controle meer hoeft plaats te vinden door de opdrachtgever.

Nadelen zzp’er:

 • De zzp’er wordt vaak verplicht om in te stemmen met self-billing, want niet instemmen betekent in die gevallen geen opdracht.
 • De zzp’er blijft aansprakelijk voor de juistheid van de factuur die de opdrachtgever opstelt, maar omdat het proces is geautomatiseerd en de zzp’er zelf verantwoordelijk is voor het registreren van de uren is de foutkans erg gering. Desondanks is het controleren van de factuur altijd wel verstandig en kost maar een fractie van de tijd die anders aan het maken van een factuur besteed moet worden. Als deze niet juist is dient de zzp’er de opdrachtgever hier tijdig van in kennis te stellen. De opdrachtgever kan dan een correcte factuur opstellen of de zzp’er kan zelf een vervangende factuur maken.
 • Voor het versturen van de factuur is de opdrachtgever verantwoordelijk. Als door ziekte of vakantie de uren niet tijdig worden goedgekeurd dan zal de factuur pas later worden verstuurd en zal de betalingstermijn ook later ingaan.

Bron: Zipconomy – Auteur Peter Bargon

Categories
news Uncategorized

Je bedrijf online beschermen? Doe een cyberscan

Ransomware, DDoS-aanvallen, phishingmails: de kans is groot dat jouw bedrijf vroeg of laat te maken krijgt met cybercrime. Hoe kwetsbaar is je onderneming? Dat test je met een cyberscan.

De kans dat criminelen bij je bedrijfspand inbreken wordt kleiner, maar de kans dat ze je systemen kraken wordt groter. Met een cyberscan, of cybersecurityscan, meet je of je digitaal kwetsbaar bent. Zo’n scan is meestal een korte vragenlijst. Je beantwoordt vragen over de digitale veiligheidsmaatregelen die je in je bedrijf toepast. Op basis van je antwoorden krijg je feedback over jouw kwetsbaarheid. Daarna weet je meer over hoe je de cyberweerbaarheid van je bedrijf verbetert.

Nadenken over veiligheid

“Een vragenlijst dwingt je na te denken over je veiligheid”, zegt Jeroen Kasbergen. Hij is Cybersecurityadviseur bij het Digital Trust Center (DTC), dat onder meer een cyberscan voor ondernemers aanbiedt. “Heb ik een virusscanner? Heb ik een firewall? Heb ik sterke wachtwoorden? En als je het antwoord niet weet, kun je dat bespreken met iemand die het wel weet, zoals je IT-beheerder.”

Concrete tips

De securityscan geeft concrete tips om je bedrijf veiliger te maken, op basis van je antwoorden. Kasbergen: “Als bijvoorbeeld uit je antwoorden blijkt dat je wachtwoorden zwak zijn, adviseert het rapport je om sterke wachtwoorden te kiezen. Bijvoorbeeld met een wachtwoordmanager.” Andere tips die uit de scan kunnen komen: draai automatische updates en installeer antivirussoftware. Je kunt het rapport natuurlijk bespreken met je IT-beheerder.

Kritisch tegenover adviezen

Wat als je helemaal geen wachtwoordmanager wilt gebruiken, of geen fan bent van automatische updates? Grafisch ontwerper Vincent van der Vliet deed een securityscan, en kreeg adviezen waar hij niet zoveel mee kon: “Ik bedenk liever zelf sterke wachtwoorden dan dat ik ze aan een stukje feilbare software overlaat.” Zo’n kritische houding is helemaal niet erg, zegt Kasbergen: “Het allerbelangrijkste van zo’n scan en advies is, dat je over je veiligheid nadenkt. En dat je iets doet. Uiteindelijk is het jouw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen.”

Onafhankelijke cyberscans

Wil je aan de slag met een cybersecurityscan? Goed nieuws: er zijn veel cyberscans op de markt. De gratis basisscans zijn minder uitgebreid dan betaalde scans, maar zijn vaak een prima startpunt. Bedenk wel dat sommige scans afkomstig zijn van cybersecuritybedrijven. Zij hebben er belang bij jou na hun advies een product te verkopen. De volgende drie scans zijn gemaakt door instellingen en brancheverenigingen en hebben geen winstoogmerk.

1. Basisscan Cyberweerbaarheid

De gratis Basisscan Cyberweerbaarheid van het DTC duurt ongeveer vijf minuten. Die is gebaseerd op vijf basisprincipes van cybersecurity. Zo’n tien duizend ondernemers gingen je voor en deden deze scan.

2. Cyberweerbaarheidsscan

Deze gratis  cybersecurityscan is ontwikkeld door de Haagse Hogeschool en wordt aangeboden door de onafhankelijke stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

3. Cybersecurity Scan Oost-Nederland

Heb je een maakbedrijf in Oost-Nederland? Dan kun je een uitgebreide cyberscan laten uitvoeren. Deze scan is niet gratis, maar de provincies Gelderland en Overijssel geven een subsidie.

Bron: Kamer van Koophandel (KvK)

Categories
news Uncategorized

Liquiditeitsbegroting biedt meerwaarde voor onderneming

Een liquiditeitsbegroting kan van toegevoegde waarde zijn voor een onderneming. Een ondernemer kan hiermee bepalen of er genoeg geld beschikbaar is om bepaalde uitgaven te kunnen doen. Daarnaast wordt met een liquiditeitsbegroting inzichtelijk gemaakt of een bepaalde investering een verstandige keuze is.

De liquiditeitsbegroting bevat de te verwachten inkomsten en uitgaven van een onderneming per maand of kwartaal. Een onderneming kan met een liquiditeitsbegroting goed in kaart brengen of er genoeg geld in de kas zit om aan alle betaalverplichtingen – denk bijvoorbeeld aan salarissen en de huur – te voldoen. De liquiditeit is de verhouding tussen het geld dat een onderneming heeft en de betalingen die moeten worden voldaan. Is er sprake van een liquiditeitstekort, dan kan een onderneming nog bijsturen of op zoek gaan naar extra financiering om alsnog aan de betaalverplichtingen te kunnen voldoen.

Let op betaalgedrag van klanten

Een punt van aandacht bij het opstellen van het inkomstendeel van de liquiditeitsbegroting is het betaalgedrag van klanten. De omzet wordt geboekt op het moment dat de factuur wordt uitgereikt, maar een rekening wordt meestal niet per ommegaande betaald. Het kan soms zelfs maanden duren voordat het geld daadwerkelijk op de bankrekening staat. Bij het opstellen van het kostendeel moet er rekening worden gehouden met het feit dat grotere uitgaven, zoals de huur, de verzekeringen en de inkoop van voorraden, vooruit moeten worden betaald.

Werk met gemiddelden

Om de liquiditeitsbegroting (tool) werkbaar te houden is het aan te raden om deze globaal te houden. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • te kijken naar de grote uitgaven en inkomsten en voor de rest met gemiddelden te werken;
 • te begroten per kostengroep en geen verdeling te maken in specialisaties of dienstverleners;
 • ervoor te kiezen om per kwartaal in plaats van per maand te begroten.

Een onderneming kan ook een liquiditeitsprognose opstellen om zo een overzicht van meerdere maanden te krijgen.

Bron: BV Rendement

Categories
news Uncategorized

Vragen over Belastingplan 2023

Staatssecretaris Van Rij biedt de Eerste Kamer de memories van antwoord aan behorende bij het pakket Belastingplan 2023.

BOR

De vrijstelling in de BOR is recent door het CPB geëvalueerd. Een kabinetsreactie volgt nog dit jaar waarbij het kabinet zal ingaan op wat nodig is om te voldoen aan de afspraken uit het coalitieakkoord. Het kabinet komt in het voorjaar van 2023 met een invulling van de taakstellende opdracht inzake belastingconstructies.

Afschaffen middelingsregeling

In de evaluatie van de middelingsregeling is geconcludeerd dat zowel de doeltreffendheid als de doelmatigheid van de middelingsregeling beperkt is. De doeltreffendheid wordt beperkt door de invoering van het tweeschijvenstelsel, waardoor het merendeel van de belastingplichtigen geen progressienadeel als gevolg van de tariefschijven meer ervaart.

Beperken 30%-regeling

Door de onbelaste vergoeding binnen de 30%-regeling voor hogere inkomens te maximeren, zal de 30%-regeling beter aansluiten bij het vergoeden van de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten (ETK), waardoor de 30%-regeling doeltreffender en doelmatiger wordt. Door aan te sluiten bij de Balkenende-norm mag bij toepassing van de 30%-regeling maximaal € 64.800 (30% van € 216.000) onbelast worden vergoed.
Bij het hanteren van een lagere aftoppingsgrens dan de voorgestelde € 216.000 (bedrag 2022) zal het aantal ingekomen werknemers dat door de maatregel wordt geraakt toenemen. Bij het genoemde bedrag gaat om circa 4.400 werknemers. Dit aantal zal stijgen naar ruim 9.000 werknemers bij een aftoppingsgrens van € 150.000 en naar circa 20.000 bij een aftoppingsgrens van € 100.000.

Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19%

De aanpassing van de schijfgrens en de verhoging van het lage Vpb-tarief wordt gebruikt als dekking voor het omvangrijke koopkrachtpakket en het verlagen van de lasten op arbeid. In 2024 wordt het lage Vpb-tarief geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomst van die evaluatie zal het kabinet bezien of er aanleiding is of en zo ja, welke aanpassingen dan nodig zouden zijn ter zake van het lage Vpb-tarief.

Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%

De evaluatie van deze wet staat gepland voor 2024. Een eerdere evaluatie is niet mogelijk omdat 2023 het eerst volledige jaar is waarover voldoende relevante data beschikbaar zijn om de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze wet te onderzoeken. De verdere verhoging (van 8% naar 10,4%) die met dit Belastingplan wordt voorgesteld, zal bij deze evaluatie worden meegenomen. De resultaten van deze evaluatie zullen naar verwachting in 2025 beschikbaar komen en worden gedeeld. Het Kadaster heeft een daling van het aandeel beleggers bij woningverkrijgingen gesignaleerd sinds de inwerkingtreding van de Wet differentiatie ovb. Deze daling bewijst niet direct de effectiviteit van de maatregel.

Aanpassen giftenaftrek voor periodieke giften

Uit de aangiften 2019 en 2020 (de meest recente cijfers) blijkt dat het aantal zeer hoge periodieke giften is toegenomen en is geconstateerd dat er tegenover die giften eveneens uitzonderlijk hoge inkomens staan die in grote mate – zo niet volledig – worden verlaagd door de giftenaftrek. Daarbij is de vraag, en niet zozeer de stelling, meegewogen of bij dergelijk zeer hoge giften de vrijgevigheid bij de schenker vooropstaat of veeleer de wens om zo min mogelijk belasting te betalen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen giften aan verschillende soorten ANBI’s. Het plafond is van toepassing op de totale som aan periodieke giften die in een kalenderjaar zijn gedaan door het huishouden (belastingplichtige en eventuele fiscaal partner).

Bron: Aanbiedingsbrief Memories van antwoord pakket Belastingplan, nr. 2022-0000286985, Ministerie van Financien, 25 november 2022

Bron: Taxence

Categories
news Uncategorized

Mijn bedrijf verkopen, wat komt daarbij kijken?

Je bedrijf verkopen is ingewikkeld. Het is vaak een lang traject vol zakelijke, formele stappen. Welk doel heb je met de verkoop voor ogen en aan wie ga je verkopen? Hoe zien je financiën eruit na de verkoop? Maar, verkopen is vaak ook een emotionele kwestie. Je neemt afscheid van een levensfase. Geef daarom ook ruimte aan je emoties. Een periode vol vragen breekt aan.

Begin op tijd

Afscheid nemen van je eigen bedrijf valt niet mee. Veel ondernemers hebben er moeite mee. Het bedrijf loslaten en alles wat ermee samenhangt duurt vaak langer dan verwacht. Meestal neemt een overdracht 5 tot 7 jaar in beslag. Daarom helpt het om op tijd te starten met stoppen. Geef je eigen emoties en die van andere betrokkenen de ruimte in het hele proces. Houd rekening met je partner, kinderen en personeel. Elke betrokkene staat op zijn eigen manier in het proces.

Bepaal je doelstellingen

Wat wil je overhouden aan de verkoop? Om dit helder te krijgen, stel je jezelf de volgende vragen:

 • Wat wil ik met de verkoop bereiken?
 • Wat wil mijn partner?
 • Wil ik verkopen en cashen?
 • Wil ik het bedrijf binnen de familie houden?
 • Wie zijn mogelijke kopers?
 • Hoe zorg ik dat mijn personeel goed terecht komt?
 • Wat wil ik na de verkoop? Een nieuw bedrijf opzetten? Adviseur worden?

Inkomen na verkoop

Denk ook na over je inkomen na de overdracht. Komt je pensioen uit de verkoopopbrengst of heb je aanvullende regelingen getroffen? Wanneer komt het pensioen vrij en betaal je hierover belasting? Kun je vóór de overdracht al vermogen uit je bedrijf halen? Je bedenkt hoe je je bedrijf verkoop klaar maakt en of je nog in het bedrijf gaat investeren of niet.

Aan familie verkopen?

Kies je voor verkoop aan een familielid? Of wordt het een ‘vreemde koper’? Die kan heel andere plannen hebben met je bedrijf en personeel dan jij graag zou zien. Maar, verkopen aan een buitenstaander heeft ook voordelen. Opnieuw volgt een reeks vragen om te beantwoorden:

 • Hoe verdeel je het eigendom? Aan alle kinderen of alleen de opvolger?
 • Hoe belangrijk is het dat het bedrijf in familiehanden blijft?
 • Is er een geschikte opvolger in de familie?
 • Hoe zorg je voor harmonie in de familie en voorkom je onnodige spanningen?

Overdrachtsplan

In deze oriëntatiefase ga je op zoek naar antwoorden op al deze vragen. Verwerk de vragen met antwoorden in een overdrachtsplan.

Noodscenario

Denk ook na over een onverwachte overdracht of noodscenario. Wat gebeurt er met je bedrijf als je zelf een langere periode of helemaal niet meer kunt ondernemen? In een levenstestament kun je jouw wensen vastleggen voor het geval je zelf niet meer kunt handelen. Wensen voor na je overlijden leg je vast in een testament. Je laat je bedrijf dan goed achter.

Adviseur

Je bedrijf verkopen is een ingewikkeld proces. Laat je daarom begeleiden door een gespecialiseerde verkoopadviseur.

Vervolg

Nu je een beeld hebt van de acties, kun je de verkoop gaan voorbereiden. Je start met het verkoop klaar maken van je bedrijf. Wil je jouw bedrijf gaan verkopen? Met deze 6 stappen stippel jij je eigen route voor bedrijfsverkoop uit. Je kunt ook contact opnemen met onze CijferAdviseurs voor advies op maat.

Bron: Kamer van Koophandel (KvK)

Categories
news Uncategorized

Wat is de groeifaciliteit?

De overheid staat garant bij financiering snelgroeiende bedrijven via de groeifaciliteit. Als je wilt groeien, dan heb je daar vaak extra geld voor nodig: hiervoor heeft de overheid Groeifaciliteit in het leven geroepen. Wat is het precies en hoe kom je ervoor in aanmerking?

Als je wilt groeien heb je geld nodig. Omdat je bedrijf groter wordt, je meer werk aanneemt, een bedrijf overneemt, uitbreidt naar het buitenland of wilt reorganiseren. En omdat niemand in de toekomst kan kijken, vinden banken en financiers dit soms spannend. 

Wat is de Groeifaciliteit?

Met de Groeifaciliteit neemt de overheid een groot deel van deze spanning weg, door garant te staan voor je financiering. De financiering kan bestaan uit achtergestelde leningen, aandelen of een combinatie daarvan. De Groeifaciliteit zou per 1 juli 2020 sluiten, maar vanwege de gevolgen van corona kunnen financiers hun aanvraag tot donderdag 15 juni 2023, 17.00 uur indienen. 

Budget Groeifaciliteit

Voor de Groeifaciliteit is € 85 miljoen gereserveerd. Per aanvraag gelden de volgende maximumbedragen: 

 • Maximaal € 25 miljoen garantiestelling bij één onderneming per financier
 • Maximaal € 50 miljoen totale garantiestelling bij één onderneming

Wie komt in aanmerking voor de Groeifaciliteit?

De Groeifaciliteit is een garantieregeling voor gezonde bedrijven met groeiplannen in binnen- of buitenland, waarbij de bank extra garanties wenst. Niet alle ondernemingen komen voor de Groeifaciliteit in aanmerking. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

 • Je bedrijf moet financieel gezond zijn
 • De bedrijfsactiviteiten moeten overwegend in Nederland plaatsvinden
 • Bepaalde sectoren zijn uitgesloten, zoals landbouw, visserij, beleggingsbedrijven en bepaalde zorgaanbieders
 • Er mag geen sprake zijn van herfinanciering (‘fresh money-eis’)

Aanvraag gebeurt door de financier bij RVO

Als je gebruik wilt maken van de Groeifaciliteit geef je dit aan bij de bank of participatiemaatschappij die deelnemen in de regeling.  Zij dienen de aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit doen ze wel pas als ze zelf ook positief ten opzichte van je plannen staan. De RVO toetst de aanvraag en na goedkeuring wordt de overheidsgarantie van 50% van het financieringsbedrag verleend. 

Provisie betalen aan RVO voor groeifaciliteit

De financier betaalt provisie aan de RVO. Dit bestaat uit een eenmalige afsluitprovisie van 1% over het gegarandeerde bedrag (50% van de financiering) en een jaarlijkse provisie van 3%. 

De garantie heeft een minimale looptijd van 6 jaar en een maximale looptijd van 12 jaar. Deze kosten mag de bank aan jou doorberekenen.

Geld voor groei

De Groeifaciliteit is niet de enige manier waarop de overheid bedrijven met ambitie ondersteunt. Zo is er de GO-regeling, de BMKBmicrofinanciering en het Innovatiekrediet.

Als je internationale aspiraties hebt kun je kijken naar de subsidie internationaal ondernemen (SIB), de DHI-subsidie voor het exporteren van je product, technologie of dienst en het Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Geen ambities in het buitenland, wel op het gebied van duurzaamheid? Dan kun je eens kijken naar de Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+) of de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Bron: MKBservicedesk

Categories
news Uncategorized

Compensatie voor energie-intensieve ondernemingen

Energie-intensieve mkb-ondernemingen krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een drempelprijs van maximaal € 160.000. Een van de voorwaarden van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is dat de hoogte van de energiekosten bij een onderneming minimaal overeenkomt met 7% van de omzet.

Het kabinet gaf eerder aan meer tijd nodig te hebben om een uitvoerbare regeling op te tuigen. Mede hierdoor en vanwege EU-staatssteunregels en de vereiste goedkeuring door de Europese Commissie, kan het tot het tweede kwartaal van 2023 duren voordat de TEK wordt opengesteld. De TEK gaat daarna met terugwerkende kracht gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

Aanvragen voor liquiditeit

De TEK is bedoeld voor het financieren van enkele tienduizenden kleinere mkb-ondernemingen. Omdat een deel van deze energie-intensieve mkb’ers al met grote problemen heeft te kampen, is eerder besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met individuele verzoeken voor belastinguitstel. Financiële dienstverleners zijn ook bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit. Het kabinet heeft voor het mkb daarnaast nog €500 miljoen extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar gesteld.

RVO gaat TEK-regeling uitvoeren

Om voor de TEK-vergoeding in aanmerking te komen, mag een onderneming niet meer dan 250 medewerkers hebben. De hoogte van de energiekosten moet daarnaast minimaal overeenkomen met 7% van de omzet. Eerder was er nog sprake van een percentage van 12,5%. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit. RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bron: BV Rendement